ŠIAULIŲ DAILĖS GALERIJA yra vienas svarbiausių Šiaurės Lietuvos vaizduojamojo meno centrų, kuriame rengiamos miesto dailininkų, šalies užsienio vaizduojamojo meno parodos.

Šiaulių dailės galerijoje taip pat vykdomos edukacinės programos, skaitomi paskaitų ciklai Šiaulių universiteto studentams, vyksta konferencijos, seminarai, veikia šiuolaikinio meno informacijos biuras. Kadangi galerija savo veikloje vadovaujasi įvairioms meno rūšims atviro meno centro principais, joje vyksta įvairūs teminiai eksperimentinės, elektroninės, džiazo, klasikinės muzikos renginiai. Rengdama tardisciplininio meno projektus galerija kryptingai skleidžia šiuolaikinio meno idėjas, savo festivalių metu pristato įdomiausias vaizduojamojo meno, muzikos, šokio, madų tendencijas. Skleisdama kultūros svarbos, kūrybinės laisvės ir meninių ieškojimų idėjas galerija aktyviai dalyvauja kultūriniame miesto ir respublikos gyvenime.
Nuo savo įkūrimo pradžios skatindama menines naujoves Šiaulių dailės galerija kuria kultūrinį miesto tapatumą ir simbolizuoja kūrybines miesto galias.

Svarbiausi tęstiniai Šiaulių dailės galerijos projektai: tarptautinis šiuolaikinio meno festivalis VIRUS, skaitmeninių technologijų ir meno sąveikoms skirtas multimedijos menų festivalis ENTER, nacionalinės premijos laureatų parodų ciklas, skulptūrų pleneras-konkursas (NE)ATRASTI ŠIAULIAI, atvirų paskaitų ciklas MENO ETERIS, kilnojamų parodų ir naujausių vaizduojamojo meno tendencijų ciklai, metinės miesto dailininkų ir tautodailininkų parodos.

Paskutinių metų svarbiausios teminės vaizduojamojo meno parodos: „Idealios vietos“, „Biosfera“, „Foto-transgresija“, „Kolekcija 2000“, „Art-Attack“„Euro-buitis“, „Jaunoji tekstilė“, „Y/vairus menas“ „Realizmas Dabar“, „Baimės“, „Auksinis jaunimas“, „Romantizmas“, Šiuolaikinė britų grafika ir kt.

ARGUMENTAI BŪSIMIEMS MŪSŲ GALERIJOS RĖMĖJAMS

Šiaulių dailės galeriją remti naudinga:
– nes tai pagrindinė miesto galerija,
– galerijoje vyksta prestižiniai metų renginiai,
– dėl strategiškai palankios galerijos vietos,
– jos humanitarinės, meninės veiklos pobūdžio,
– lankytojų masiškumo ir jų socialinės padėties įvairovės.

Jūsų reklama būtų skelbiama:
Iki galerijos renginio:
– plakatuose,
– lankstinukuose,
– skrajutėse, stenduose,
– videoprojekcijose miesto gatvėse,
– elektroniniu paštu,
– renginio interneto svetainėje,
– periodinėje spaudoje (Šiaulių naujienos, Šiaulių kraštas),
– radijuje (Saulės radijas, FM, Lietuvos radijas),
– televizijoje (Šiaulių televizija, Splius televizija).

Renginio metu:
– pakviečiant rėmėją pasisakyti renginio atidarymo metu,
– eksponuojant jo reklaminę medžiagą
(stendus, bukletus, video medžiagą etc.),
– platinant įvairiapusę informaciją apie rėmėją kartu su renginio eigos pristatymu
(internete, spaudoje etc.).

Po renginio:
– Rėmėjui suteikiama privilegija skirti prizą parodos ar meninio renginio autoriams ir dalyviams.
– Archyvinėje renginio medžiagoje, tv laidoje, video filme, renginio recenzijose patalpinant informaciją apie rėmėją.