FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas 2017-07-19

Finansinės būklės ataskaita 2017-07-19

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-07-19

Finansavimo sumos

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2017-04-18

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-12-20

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Darbo užmokestis

2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-11-04

Finansinės būklės ataskaita 2016-10-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-10-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-07-15

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

Veiklos būklės ataskaita 2016-06-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Darbo užmokestis

2015 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2015-11-04

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2015 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2015-10-20

Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2015 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2015-03-31

Finansinės ataskaita 2015-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31

Darbo užmokestis

2014 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-12-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2014 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-10-20

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Darbo užmokestis

2014 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-07-10

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-07-10

Darbo užmokestis

2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-04-15

Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2013 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2013-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2012 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2012-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31