FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ

2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Darbo užmokestis

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas 2017-09-30

Finansavimo sumos

Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Darbo užmokestis

Aiškinamasis raštas 2017-07-19

Finansinės būklės ataskaita 2017-07-19

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-07-19

Finansavimo sumos

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2017-04-18

Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-12-20

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Darbo užmokestis

2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-11-04

Finansinės būklės ataskaita 2016-10-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-10-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-07-15

Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30

Veiklos būklės ataskaita 2016-06-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-03-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31

Darbo užmokestis

2015 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2015-11-04

Finansinės būklės ataskaita 2015-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2015 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2015-10-20

Finansinės būklės ataskaita 2015-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-09-30

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2015 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2015-03-31

Finansinės ataskaita 2015-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2015-03-31

Darbo užmokestis

2014 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-12-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2014 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-10-20

Finansinės būklės ataskaita 2014-09-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-09-30

Darbo užmokestis

2014 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-07-10

Finansinės būklės ataskaita 2014-06-30

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-07-10

Darbo užmokestis

2014 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2014-04-15

Finansinės būklės ataskaita 2014-03-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2014-03-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2013 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2013-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2013-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2013-12-31

Finansavimo sumos

Darbo užmokestis

2012 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2012-12-31

Finansinės būklės ataskaita 2012-12-31

Veiklos rezultatų ataskaita 2012-12-31