Šiaulių dailės galerija reiškia solidarumą ir paramą kovojančiai Ukrainai ir informuoja, kad įstaiga yra pasirengusi teikti nemokamas paslaugas Šiaulių mieste prieglobstį radusiems Ukrainos gyventojams.

Kviečiame Šiaulių mieste apsistojusius Ukrainos gyventojus nemokamai lankyti galerijos ekspoziciją ir edukacinius užsiėmimus „Cianotipija. Mėlynųjų saulės atspaudų dirbtuvės“ bei „Kas ta grafika?“.

Nemokami edukaciniai užsiėmimai bus vykdomi surinkus bent 4 asmenų grupę. Registruotis užsiėmimams galima el. paštu info@menopolis.lt, tel. (8 41) 524385, (8 682) 62232 arba užpildžius formą: https://bit.ly/3NLpQon 

Apačioje pateikiame siūlomų edukacijų sąrašą.

CIANOTIPIJA. MĖLYNŲJŲ SAULĖS ATSPAUDŲ DIRBTUVĖS

Edukacinis užsiėmimas skirtas susipažinti su vienu pirmųjų fotografinio vaizdo gavimo būdų, kurio metu ant popieriaus naudojant chemines medžiagas išgaunamas monochrominis mėlynos spalvos atspaudas.
Užsiėmimo dalyviai trumpai supažindinami su cianotipijos atsiradimo istorija, naudojimo galimybėmis. Vadovaujami edukatoriaus, dalyviai praktiškai išbando cianotipijos techniką.
Pasibaigus užsiėmimui kiekvienas dalyvis gali su savimi išsinešti savo susikurtą cianotipiją.

Dėmesio! Užsiėmimas vykdomas tik esant pakankamam kiekui dienos šviesos (anstyvą pavasarį, vėlyvą rudenį ir žiemą paslauga neteikiama).

Rekomenduojama amžiaus grupė: 1–12 kl. moksleiviams, suaugusiesiems.

   

KAS TA GRAFIKA?

Kūrybinėse grafikos dirbtuvėse „Kas ta grafika?“ dalyviai turi galimybę susipažinti su grafikos meno įvairove ir galimybėmis, pritaikomumu, atrasti ir interpretuoti galerijoje eksponuojamus meno kūrinius bei susikurti savo grafikos atspaudus.
Po trumpos pažinties su galerijoje eksponuojamais kūriniais edukacijos dalyviai yra supažindinami su grafinio atvaizdo ir atspaudo gavimo būdais: monotopija arba raižiniu. Kurią grafikos techniką norima išbandyti, galima pasirinkti pagal dalyvių amžių, galimybes ir poreikius.
Pasibaigus užsiėmimui kiekvienas dalyvis gali su savimi išsinešti savo susikurtą grafikos atspaudą.

Rekomenduojama amžiaus grupė: 1–12 kl. moksleiviams, suaugusiesiems.

   


Shauliai Art Gallery висловлює солідарність і підтримку Україні, яка зазнає труднощі в цю лиху годину, та повідомляє, що заклад готовий надавати безкоштовні послуги громадянам України, які знайшли притулок у Шяуляї.

Запрошуємо українців, які перебувають у Шяуляї, відвідати експозицію галереї та просвітницькі лекції та бесіди «Ціанотип. Blue Sunprint Клас » та « Що це графіка? ” безкоштовно.

Безкоштовні навчальні заняття проводитимуться для групи від 4 осіб. Зареєструватися на заняття можна за електронною поштою info@menopolis.lt, тел. (8 41) 524385, (8 682) 62232 або заповнивши форму: https://bit.ly/3NLpQon

Нижче наведено список пропонованих освітніх заходів.

ЦІАНОТИП. МАЙСТЕРНЯ BLUE SUNPRINT

Навчальне заняття покликане ознайомити з одним із перших засобів отримання фотозображення, під час якого за допомогою хімічних речовин на папері отримують монохромний блакитний відбиток.
Учасників заходу коротко знайомлять з історією виникнення ціанотипії та можливостями її використання. Під керівництвом вихователя учасники практикують техніку ціанотипії.
Наприкінці заняття кожен учасник може взяти з собою свій ціанотип.
Увага! Сеанс можливий лише при достатньому денному освітленні!

Рекомендована вікова група: 1-12 студентів, дорослі, сім’ї.

   

ЩО ЦЕ ГРАФІКА?

У майстер-класі творчої графіки учасники мають можливість ознайомитися з різноманіттям і можливостями графічного мистецтва, його застосовністю, виявити та інтерпретувати витвори мистецтва, які експонуються в галереї, та створити власні графічні відбитки.
Після короткого ознайомлення з роботами в галереї, учасники навчання знайомляться зі способами отримання графічного зображення та відбитка: монотипією чи різьбленням. Яку графічну техніку ви хочете спробувати можна вибрати відповідно до віку, можливостей та потреб учасників.
Наприкінці заняття кожен учасник може взяти з собою власний графічний відбиток.

Рекомендована вікова група: 1-12 студентів, дорослі, сім’ї.

   


Šiauliai Art Gallery expresses solidarity and support for the struggling Ukraine and informs that the institution is ready to provide free services to the residents of Ukraine who have found refuge in Šiauliai.

We invite Ukrainian residents staying in Šiauliai to attend the gallery exposition and educational classes “Cyanotype. Blue Sunprint Workshop ”and“ What is that graphic? “ free of charge.

Free educational sessions will be held for a group of 4 or more people. You can register for classes by e-mail info@menopolis.lt, tel. (8 41) 524385, (8 682) 62232 or by filling out a form: https://bit.ly/3NLpQon

Below is a list of educational activities on offer.

CYANOTYPE. BLUE SUNPRINT WORKSHOP

The educational session is designed to get acquainted with one of the first ways to obtain a photographic image, during which a monochrome blue print is obtained on paper using chemicals.
The participants of the activity are briefly acquainted with the history of the occurrence of cyanotype and the possibilities of its use. Led by an educator, participants practice the cyanotype technique.
At the end of the session, each participant can take their cyanotype with them.
Attention! The session is only available in sufficient daylight!

Recommended age group: 1-12 students, adults, families.

   

WHAT IS THAT GRAPHIC?

In the creative graphics workshop, participants have the opportunity to get acquainted with the diversity and possibilities of graphic art, its applicability, to discover and interpret the works of art exhibited in the gallery, and to create their own graphic prints.
After a brief acquaintance with the works exhibited in the gallery, the participants of the education are introduced to the methods of obtaining a graphic image and a print: monotype or carving. Which graphics technique you want to try can be chosen according to the age, possibilities and needs of the participants.
At the end of the session, each participant can take their own graphic print with them.

Recommended age group: 1-12 students, adults, families.

   

Skip to content