Jubiliejinė Šiaulių krašto tautodailės paroda „Tautodailės paveldas ir gyvoji tradicija“

2016 m. kovo 19 d., šeštadienį, 13 val. buvo atidaryta jubiliejinė Šiaulių krašto tautodailės paroda „Tautodailės paveldas ir gyvoji tradicija“.

1966 m. kovo 1 d. buvo įkurta Liaudies meno draugija, kuri 1989 m. pervadinta Lietuvos tautodailininkų sąjunga, ir toliau siekianti išsaugoti ir kūrybiškai vystyti senųjų meistrų meno ir išminties klodus. Istorijos eigoje vyko nemaži pokyčiai. Buvo svarbu puoselėti senuosius amatus, senųjų meistrų meninį palikimą. Neišvengėme praradimų, bet šiandien galime  pasididžiuoti mūsų meistrų kūrybiniais pasiekimais. Nutilusios audimo staklės  vėl atgijo, keramikai kaip niekad žiedžia puikius ąsočius, puodynes, išaugo profesinis ir meninis medžio drožėjų, kalvių, akmentašių lygis. Turime talentingų meistrų kuriančių šiaudų sodus, margučius, popieriaus karpinius, vytelių pynėjus, mezgėjas, siuvinėtojas, tapytojus ir netikėtų naujovių kūrėjus. Šiaulių kraštas didžiuojasi „Aukso karūnos“ laureatais: juostų audėju A. Dunduliu, tapytoja E. Adomaitiene, kryždirbiu  St. Špuku.

Tautinio paveldo ir tradicijų perimamumą gyvai atvers  pirmame aukšte eksponuojami darbai iš  Lietuvos Tautodailininkų  sąjungos parodinio fondo: medžio drožyba, tapyba, P. Damijonaitienės juostos ir greta iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus dailės skyriaus fondų atrinkti  Šiaulių krašto vyresnės kartos keramikų Br. Radecko, J. Paulausko, J. Kinelienės,  J. Stupuro,  A. Sutkauskio, V.S. Šufinskienės darbai. Bendra parodos ekspozicija liudija tautodailės tęstinumą ir gyvybingą ryšį su dabartimi.

Šiaulių krašto  tautodailė turtinga žanrų įvairove, estetikos pajautimu, gebėjimu ne tik išsaugoti, bet ir kūrybingai perimti ilgaamžę senųjų meistrų meninę patirtį. Kiekviename regione per laiką susiformavo ir ryškiau vystomos atskiros tautodailės šakos: Akmenėje kalvystė, tapyba,  Joniškyje tekstilė, Kelmėje stiprios akmens plastikos, pynimo iš šiaudų patirtys, plačiai žinomi Kuršėnų keramikai, popieriaus karpiniai, Pakruojyje tapyba, medžio darbai, Radviliškyje mezgimas, kryždirbystė, medžio drožyba,  Šiaulių mieste daug  tekstilininkų, medžio plastikos meistrų, tapytojų. Visuose regionuose  skiriamas  dėmesys meistrų kūrybos augimui, parodų organizavimui, jaunųjų kūrybai, augančios pamainos meniniam ugdymui.

Visais laikais buvo svarbu, o šiandien modernios kultūros sraute ypač aktualu, nepasimesti, neprarasti savito senojo Lietuvos sodžiaus meno  dvasios, pagarbiai saugoti vieną iš subtiliausių ir būtiniausių kūrėjui sąlygų – laisvės pojūčio kūrybinėje erdvėje.

Michalina Adomavičienė,  menotyrininkė (2016)

Edukacinė programa vaikams ir jaunimui „Menopolis“ bendradarbiaudamas su Šiaulių tautodailės sąjunga parengė keturias edukacines programas vaikams. BŪTINA REGISTRACIJA: info@menopolis.lt

Edukacijos NEMOKAMOS.

EDUKACINĖS PROGRAMOS (Trukmė 1 val.):

Kovo 24 d. 12 val. Šiaudinių paukštelių kūrimas (ves B. Gricienė)

Kovo 25 d. 12 val. Kiaušinių marginimas vašku (ves L. Kelmelienė ir I. Gaidamavičienė) – atsinešti kelis virtus kiaušinius.

Kovo 30 d. 12 val. Vėlimas (ves I. Gaidamavičienė) – atsinešti muilo arba putoplasto kiaušinį.

Balandžio 6 d. 12 val. Popieriniai sodai (ves A. Nekrašiuvienė)

Skip to content