Teisinė informacija

Šiaulių dailės galerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Kultūros ministerijos teisės aktais, Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais, Šiaulių dailės galerijos nuostatai.
Skip to content