Biudžetinių ataskaitų rinkiniai

2020 m. I biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2020 m I ketvičio ataskaitų

Forma Nr.2 (32)

Forma Nr.2 (151)

Forma Nr.2 (151_1)

Forma Nr.1

Forma Nr.2 (30)

 

2019 m. IV biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas pie 2019 m. IV ketvirčio atsakaitų

Forma Nr. 2 (151)

Forma Nr.1

Forma Nr.2 (151)

Forma Nr.2 (30)

Forma Nr.2 (32)

Forma Nr.2 (151)

Forma Nr.4 

 

2019 m. III biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. III ketvirčio atasakitų

Forma Nr.1

Forma Nr.2 -30

Forma Nr.2 -151 (reprezentacinis)

Forma Nr.2 -151

Forma Nr.2-32

Forma Nr.2-151 (valstybinės šventės)

 

2019 m. II biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m. II ketvirčio ataskaitų

Forma Nr.1

Forma Nr.2 -30

Forma Nr.2 -32

Forma Nr.2 -151 (reprezentaciniai)

Forma Nr.2 -151 (valstybinės šventės)

Forma Nr.2-151 Forma Nr.4

 

2019 m. I biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2019 m I ketvičio ataskaitų

Forma Nr.1

Forma Nr.2 – 32 priemonė

Forma Nr.2- 30 priemonė

Forma Nr.2-151 priemonė

Forma Nr. 4

 

2018 m. IV ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas 2018 m. IV ketvirtis

Form Nr.1

Forma Nr.2 – 30

Forma Nr.2 – 32

Forma Nr.2 – 151

Forma Nr.4

 

2018 m. III ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinimasis raštas prie 2018 m rugsėjo 30 d ataskaitų

Forma Nr.1

Forma Nr.2- 30 pr.

Forma Nr.2 -32pr

Forma Nr.2 -151 pr.

Forma Nr.4

 

2018 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. birželio 30 d. ataskaitų

Forma Nr.2 – 32 pr

Forma Nr.2 – 151pr

Forma Nr.2 – 30 pr

Forma Nr.4 – 30 pr

 

2018 m. I ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

 

Aiškinamasis raštas prie 2018 m. kovo 31 d. ataskaitų

Forma Nr.1 – 30 pr

Forma Nr. 2 – 30 pr

Forma Nr.2 – 32 pr

Forma Nr. 4

Forma Nr 2 – 151 pr

2017 m. IV ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2017-12-31

Forma Nr.1-32

Forma Nr.2-30

Forma Nr.2-32

Forma Nr.2-151

Forma Nr.2-1436

Forma Nr.4

2017 m. III ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

Forma Nr. 1-32

Forma Nr. 2-30

Forma Nr. 2-32

Forma Nr. 2-151

Forma Nr. 2-1436

Forma Nr. 4

2017 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

Aiškinamasis raštas 2017-06-30

Forma Nr.1-32

Forma Nr. 2-30

Forma Nr. 2-32

Forma Nr. 2-151

Forma Nr. 2-1436

Forma Nr. 4

2017 m. I ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

Forma Nr. 2-30

Forma Nr. 2-151

Forma Nr.1-30

Forma Nr.1-32

Aiškinamasis raštas 2017-03-31

2016 m. IV ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

F-1

F-3

Forma Nr. 2-30

Forma Nr. 2-32

Forma Nr. 2-151

Forma Nr. 2-1431

Aiškinamasis raštas 2016-12-31

2016 m. III ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

F-1

F-3

Nr. 2 suvestinė

Aiškinamasis raštas 2016-06-30

2016 m. II ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

F-1

F-3

Nr. 2 suvestinė

Aiškinamasis raštas 2016-09-30

2016 m. I ketv. biudžeto ataskaitų rinkinys

F-1

F-3

Nr. 2 suvestinė

Aiškinamasis raštas 2016-03-31