KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pranešimus apie galimą korupciją ir neskaidrų Šiaulių dailės galerijos darbuotojų elgesį gauna ir jų nagrinėjimą organizuoja įstaigos direktorius arba jo paskirtas už korupcijos prevenciją atsakingas darbuotojas.

Pranešimas gali būti ir anoniminis.
Pranešdami informaciją apie galimą pažeidimą, nurodykite kuo tikslesnę pažeidimo (veiksmo) vietą, pažeidimo (veiksmo) laiką bei turimą informaciją apie pažeidėją (vardas, pavardė). Taip pat trumpai apibūdinkite pažeidimo pobūdį. Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją ir galimybes su Jumis susisiekti. Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Šiaulių dailės galerijos direktorė Ernesta Šimkienė
Tel. +370 41 521161
El. p. ernesta.simkiene@siauliugalerija.lt
Paštu Vilniaus g. 245, 76343 Šiauliai

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingas asmuo
Neringa Stuopelienė, veiklos vadybininkė
El.p. neringa.stuopeliene@siauliugalerija.lt
Tel. +370 41 524 385

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) el. p. pranesk@stt.lt
Visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonas +370 5 266 333
Specialiųjų tyrimų tarnybos interneto svetainė arba www.skaidrumolinija.lt.

 

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONIŲ 2022-2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, DĖL KURIŲ TEIKIAMAS PRAŠYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI

 

 

Skip to content