FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys III ketvirtis 2020 m III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita 2020 m III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m III ketv.

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys II ketvirtis Finansinės būklės ataskaita 2020 m II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita 2020 m II ketv. 2020 m II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys I ketvirtis 2020 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita 2020-03-31 d. Veiklos rezultatų ataskaita 2020-03-31 d.

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2019 metų finansinių atakaitų rinkinys

2019 m III ketv. finansiniu atsakaitu Finansavimo sumų pažyma Finansavimo sumų pažyma Veiklos rezultatų ataskaita Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2019 m II ketv. finansiniu atsakaitu Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2019-06-30 d. Finansinės būklės ataskaita 2019-06-30 d. Veiklos rezultatu ataskaita 2019-06-30 d Finansavimo sumų pažyma

2019 m I ketv. finansiniu atsakaitu rinkinys Aiškinamasis raštas prie finansinių ataskaitų 2019-03-31 d. Finansinės būklės ataskaita 2019-03-31 d. Veiklos rezultatų ataskaita 2019-03-31 d.

2018 m IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas prie 2018 metų VSAFAS Finansinių ataskaitų rinkinys 2018 m

2018 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2018-09-30 d. Finansavimo sumų pažyma 2018-09-30 d. Veiklos rezultatų ataskaita 2018-09-30 d. Finansinės būklės ataskaita 2018-09-30 d.

2018 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2018-06-30 d. Finansavimo sumų pažyma 2018-07-13 d. Veiklos rezultatų ataskaita 2018-06-30 d. Finansinės būklės ataskaita 2018-06-30 d

2018 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2018-03-31 d. Finansavimo sumų pažyma 2018-03-31 d. Veiklos rezultatų ataskaita 2018-03-31 d. Finansinės būklės ataskaita 2018-03-31 d

2017 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ 2017 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Darbo užmokestis

2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Darbo užmokestis Aiškinamasis raštas 2017-09-30 Finansavimo sumos Finansinės būklės ataskaita 2017-09-30 Veiklos rezultatų ataskaita 2017-09-30

2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Darbo užmokestis Aiškinamasis raštas 2017-07-19 Finansinės būklės ataskaita 2017-07-19 Veiklos rezultatų ataskaita 2017-07-19 Finansavimo sumos

2017 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2017-04-18 Finansinės būklės ataskaita 2017-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita 2017-03-31 Finansavimo sumos Darbo užmokestis

2016 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2016-12-20 Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 Darbo užmokestis

2016 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2016-11-04 Finansinės būklės ataskaita 2016-10-30 Veiklos rezultatų ataskaita 2016-10-30 Finansavimo sumos Darbo užmokestis

2016 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2016-07-15 Finansinės būklės ataskaita 2016-06-30 Veiklos būklės ataskaita 2016-06-30 Finansavimo sumos Darbo užmokestis

2016 m. I ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2016-03-31 Finansinės būklės ataskaita 2016-03-31 Veiklos rezultatų ataskaita 2016-03-31 Finansavimo sumos Darbo užmokestis

2015 m. IV ketv. finansinių ataskaitų rinkinys Aiškinamasis raštas 2016-12-31 Finansinės būklės ataskaita 2016-12-31 Veiklos rezultatų ataskaita 2016-12-31 Darbo užmokestis