[English below]

Rugpjūčio 5 d., penktadienį, 17,30 val., Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Indros Marcinkevičienės objektų paroda „Pasinerk į savo gelmes“.

Paroda veiks iki rugsėjo 3 d.

Personalinėje parodoje Indra Marcinkevičienė kviečia kiekvieną pasinerti į savo gelmes. „Ši paroda yra apie meilę ir šilumą, pavydą ir neapykantą“, – tvirtina I. Marcinkevičienė.

„Indra Marcinkevičienė yra apdovanota šamano siela. Atsikračiusi savo individualumo, menininkė iš naujo atranda pirmapradžio meno įtakos galią. Jis tarnauja jai kaip pagrindas arba kaip variklis. Pirmapradė kalba atėjusi iš seniai, kurios pėdsakų apstu jos kūriniuose…“ – sako prancūzų meno kritikas, dėstytojas, knygų ir katalogų autorius Christianas Noorbergenas.

Indra Marcinkevičienė – išskirtinė menininkė, kurianti meninius pano ir instaliacijas. Ji yra ir pripažinta baldų bei interjero dizainerė, tačiau pastaruoju metu ypač aktyviai kuria ne taikomųjų menų sferoje. Menininkė yra žinoma kaip puiki koloristė. Ši menininkės savybė yra tarsi jos vizitinė kortelė. Tokia spalvinė gama, kurią naudoja ši menininkė, nėra tipiška nei Lietuvos, nei kitų Šiaurės Europos šalių dailės mokykloms.

Menininkės kūriniai eksponuoti: NB Gallery Danijoje, meno mugėje „Art Vilnius“, „Arkos“ galerijoje, Kauno paveikslų galerijoje, Janinos Monkutės-Marks muziejuje Kėdainiuose, M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčioje, menų festivalyje „Rodins des bois“ ir Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle Prancūzijoje.

2018 metais Indra Marcinkevičienė dalyvavo Lietuvos šimtmečiui skirtoje parodoje „Šiuolaikinis lietuvių menas“ Paryžiuje. Dalyvauta Pasaulio žemaičių dailės parodoje Plungės dvare, Lietuvos tekstilės meno bienalėje „RIBA # 30“ galerijoje „Arka“.

Menininkė nuo 2021 m. yra Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

 

ENG

Indra Marcinkevičienė invites us to dive into our depths with her exhibition: Madonnas, animal heat and bananas grown under the Stalin’s sun. ‘The exhibition is about love, warmth, envy and hatred’, says Ms. Marcinkevičienė.

“Indra Marcinkevičienė is blessed with shaman’s spirit. Having freed herself from her individuality, the artist rediscovers the power of the primordial art. It serves her as a foundation or a driving force. The primordial language came from ancient times, and its traces are abundant in her art…”, says French art critic, lecturer, author of books and catalogues Christian Noorbergen.

The first Madonna displayed at the exhibition was created by the artist out of her immense gratitude and respect to her Mum who raised six children. This work encouraged the artist to take up a project and create 12 Madonnas. Every work has its prototype – it was inspired by her family, muses, acquaintances. At the same time the works are the reflections of all feelings and states experienced.

Another group of her works gives a playful visualization filled with wild imagination of soviet reality and rejoice at the end of Stalin’s sun, greyness and deficit. ‘Those who were lucky to get bananas, used to keep them nearly green inside dark wardrobes. Often, people half kneeling as if in front of some altar used to sniff the cabinet door with bananas dreamed of hiding behind it’, remembers Ms. Marcinkevičienė.

Indra Marcinkevičienė is a unique artist who creates artistic panels and installations. She is also a recognised furniture and interior designer, however recently she has been in particular active outside the applied arts. The artist is known for her excellent colours. This feature of the artist is like her business card. The range of colours used by Indra is not typical either to Lithuanian or other Nordic European art schools.

Her works were displayed at: NB Gallery, Denmark; Art Vilnius, Arkos galerija, Kauno Art Gallery, Janina Monkutė-Marks Museum in Kėdainiai ‘(At)kurti’, M.K. Čiurlionis Memorial Museum, Ramintoja Church, arts festival in France Rodins des bois, Salon d’Arts Plastiques de La Rochelle in France.

In 2018, Indra Marcinkevičienė participated in the exhibition ‘Contemporary Lithuanian Art’ held in commemoration of one hundred year of Lithuania in Paris (organised by Menų tiltas). She participated in the Art Exhibition of World’s Lithuanians in Plungė Manor, Lithuanian Textile Art Biennale RIBA# 30 in Arka Gallery of the Lithuanian Artists’ Association.

The artist is a member of the Lithuanian Artists’ Association (since 2021).

 

INDROS EMOCIJOS IR SPALVOS

Pažįstantys Indrą žino, kokia išskirtine stiliaus ir spalvos pajauta yra apdovanota ši moteris-menininkė, gėrisi jos spalvinga, daugiasluoksne apranga, originaliais, tarsi simbolių ir ženklų kalba kalbančiais aksesuarais, išraiškingais bruožais ir besivejančiais ugniniais plaukais, žavisi ir jos begaliniu kūrybingumu bei temperamentu. Gal ir keistai gali skambėti ši teksto įžanga, bet man Indros fizinis pavidalas be galo organiškai siejasi ir su jos kūrybos objektais, minčių bei idėjų viražais, nesumeluotu nuoširdumu ir kartu dideliu atraktyvumu, keliančiu kartais net emocijas artimas euforijai, nes bent jau man, stebint Indros darbus tikriausiai pasigamina nemažai seratonino. Rašau su humoro gaidele, nes menininkės darbai dažniausiai sukelia teigiamas emocijas ir jaukias asociacijas, o tie darbai, kurie kalba apie rūsčios kasdienybės reiškinius, karo, melagysčių šleifą ir mūsų baimes kelia, aišku, kitokias mintis, bet taip pat yra itin emociškai paveikūs.
Palaipsniui tobulindama savo techniką, koliažinę stilistika, Indra kuo toliau, tuo labiau eina monumentalumo, konceptualumo keliu. Jos daugiadimensiniai “kimštiniai” objektai – tarsi minkštosios skulptūros ir trimatės, net daugiamatės tekstilės technikų simbiozė bei dialogas.
Menininkei spalva – vienas svarbiausių jos kuriamų objektų, instaliacijų dėmuo. Spalva čia itin psichologizuota, emociškai motyvuota. Indra naudojasi tiek kontrastais, spalvų “kodo” simbolika bei tradicine, ikonografine spalvų bei jų dermių raiška, tiek ir sugeba sukurti savas autentišką emocijų ikonografiją transiliuojančias spalvines prasmes bei reikšmes. Visi žinome, kas juodos-raudonos derinys yra chtoniško prado, dažnai simbolizuojantis pragariškus išgyvenimus, nuodėmę, kaltę bei skausmą. Kitokia geltonos spalvos konotacija, bet geltona gali būti ne tik saldaus banano spalva, ne tik cukraus vatos “debesis”, ji gali spinduliuoti ir gėlą, nusivylimą arba net pavydo emociją.
Balta spalva, kai ji tampa dominante pagalvėlių gausybėje, – jau nebe tyrumo ar švaraus sniego spalva, ji prakalba kita kalba, kalba apie tuštumą, kaltę, net slaptas mūsų obsesijas ir net baimę, būtent, dabar vykstančio karo akibvaizdoje šie objektai asocijuojasi ne su saldžiu, ramiu miegu, o su smėlio maišais, dengiančiais blindažus, apsaugančiais apkasus arba vertingus istorinius paminklus…
Indros Marcinkevičienės visa kūrybos išklotinė yra kupina emocijos, labai autentiškų pasakojimų, kurie kartu ir universalūs, jų nereikia išversti, ilgai aiškinti, nes materiali objektų kalba yra labai raiški ir aiški, pasitelkiami atpažįstami simboliai, ženklai, suteikiant jiems autentišką autorinį matymą bei pajautas. Objektai – emocijų, skaudžių, smagių, jautrių emocijų reminiscencijos, tarsi emocijų ir reminiscencijų kodas labai autentiški ir kartu kiekvienam pajuntami bei “skaitomi”.
Būvodamas tarp Indros sukurtos spalvų bei formų fejerijos, pasijunti begalinės empatijos, jausmo ir tikrų emocijų apsuptyje. Tai ir Indros vaikystės prisiminimai, spalvos, net kvapai, motiniškos meilės, šilumos prisilietimas, vaikystės svajonės ir dabarties kasdienybė, kupina emocijų ir ne visada tokių spalvingų ir džiaugsmingų, bet ir baltų ir dvelkiančių netektimi bei skausmu.
Toks ir mūsų gyvenimas, kupinas visokių spalvų, tokia – išskirtinė, įtraukianti tarsi į nepažintas erdvės, spalvos, jausmo dimensijas, menininkės kūryba.

Dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė-L.

INDRA’S EMOTIONS AND COLOURS

Those who know Indra will know that this artistic woman is recognised for her exclusive sense of style and colour. They admire her colourful, multi-layered outfits with unique accessories that resemble symbols and signs, her expressive facial features and wavy ginger hair, as well as her temperament and infinite creativity. Perhaps this introduction sounds strange but, for me, Indra’s physical form is entirely and organically connected with the objects she creates, the movement of her thoughts and ideas, her genuine sincerity and great attractiveness, which sometimes even causes emotions closer to euphoria because, at least for me, seeing Indra’s artworks produces a lot of serotonin. I am writing with a note of humour because most of the artist’s works elicit positive emotions and warm associations; however, those artworks that reveal the phenomena of harsh everyday life, the trail of war-related lies and our fears provoke not only different thoughts but can also affect people emotionally.
By gradually improving her collage technique and style, Indra moves towards monumentalism and conceptuality. Her multidimensional “stuffed” objects are reminiscent of the symbiotic relationship and dialogue between soft sculptures and three-dimensional or even multidimensional textile techniques.
Colour is one of the most important objects and components of the artist’s installations. Her colours are highly psychological and emotionally motivated. Indra uses contrasting colours, colour “code” symbolism and traditional iconographic colour expressions and combinations to create individual meanings that convey authentic emotions. We are all aware that the combination of black and red denotes a mythological origin and frequently represents infernal experiences such as sin, guilt and pain. While each colour has a different meaning, yellow can represent not only a sweet banana or fluffy candyfloss, but also an ache, disappointment or even envy.
When white becomes the dominant colour in the abundance of pillows, it no longer conveys the feeling of purity or clean snow, but rather of emptiness, guilt, and even our secret obsessions and fears. In the context of the ongoing war, these objects are associated with sandbags covering bunkers, protecting trenches or valuable historical monuments rather than sweet dreams and quiet sleep.
The entire set of artworks created by Indra Marcinkevičienė is full of emotion and highly authentic stories that are universal and do not need to be translated or interpreted, as the use of recognizable symbols and signs makes the material language of the objects very clear and expressive, imbuing them with the artist’s authentic perspective and feelings. These objects are reminiscent of painful, fun or sensitive feelings because the code of emotions and reminiscences is very authentic and can be perceived and sensed by everyone.
Being surrounded by Indra’s extravaganza of colours and shapes makes you feel surrounded by endless empathy and other genuine feelings. It captures Indra’s childhood memories, colours and even smells, as well as the warm touch of maternal love, childhood dreams and her present everyday life full of feelings which are often not so colourful and joyful, but also white, reminding her of loss and pain.
It also depicts our own colourful daily lives. That is how unique the artist’s creation is, carrying us to unknown dimensions of space, colour and feeling.

Art Critic Vaidilutė Brazauskaitė-L.

 

 

Skip to content