2024 balandžio 6 d. Pernu miesto galerijoje atidaryta jungtinė trijų draugaujančių Baltijos šalių miestų Pernu (Estija), Jelgavos (Latvija) ir Šiaulių (Lietuva) menininkų paroda „B3 – ŽVELGIANT ATGAL“ („B3: LOOKING BACK“).

[EN below]

Paroda veiks iki 2024 m. balandžio 27 d.

„B3“ – tęstinis ilgalaikis projektas, turintis susiformavusias tvirtas tradicijas, vykstantis nuo 1999 metų. Nuo tada kasmet vyksta bendros parodos ir įvairūs meno renginiai, pakaitomis rengiant juos vis kitame susigiminiavusiame mieste. 2022 m. bendra paroda vyko Šiauliuose, 2023 m. Jelgavoje, o 2024 – menininkai vėl susitiko Pernu mieste. Parodos pagal tris Baltijos miestus įgavo bendrą pavadinimą B3.

Šiais metais surengta jubiliejinė, 25-oji paroda Estijoje. Šiam, ketvirtį amžiaus bendradarbiavimo žyminčiam įvykiui išleistas katalogas, kuriame sudokumentuoti bendri kūrybiniai projektai, parodos vykę per dvidešimt penkerius metus. Šių metų parodos idėja – iš kiekvienos šalies ir miesto pristatyti jau projekte dalyvavusių menininkų darbus, taip tarsi apžvelgiant ilgalaikį bendradarbiavimą. Šiaulių dailės galerija parodoje pristatė a.a. Romano Vilkausko, Broniaus Rudžio, Vaivos Kovieraitės-Trumpės, Dainiaus Trumpio, Virginijaus Kinčinaičio ir Živilės Žvėrūnos kūrybą. Šių menininkų darbai simboliškai atspindi kūrybinio bendradarbiavimo įvairovę tiek laikmečių, tiek stilių, tiek žanrų įvairove.

Parodos autoriai: Živilė Žverūna (Lietuva), Vaiva Kovieraitė-Trumpė (Lietuva), Dainius Trumpis (Lietuva), Virginijus Kinčinaitis (Lietuva), Bronius Rudys (Lietuva), Romanas Vilkauskas (Lietuva), Mārīte Leimane (Latvija), Jānis Leimanis (Latvija), Kate Seržāne (Latvija), Laura Vizbule (Latvija), Üllar Kallau (Estija), Alar Raudoja (Estija), Billeneeve (Estija), Pusa (Estija), Haide Rannakivi (Estija), Andrus Joonas (1970-2021) (Estija).

Parodą remia Pernu miesto savivaldybė ir Šiaulių miesto savivaldybė. 

April 6 the joint exhibition “B3: LOOKING BACK” of the artists of the three friendly cities of the Baltic countries, Pernu (Estonia), Jelgava (Latvia) and Šiauliai (Lithuania), opened in the Pernu City Gallery.

The exhibition will run until 2024 April 27.

“B3” is a continuous long-term project with solid traditions that has been taking place since 1999. Since then, joint exhibitions and various art events have been held every year, alternately hosting them in a different twinned city. in 2022 joint exhibition was held in Šiauliai in 2023. in Jelgava, and in 2024 the artists met again in the city of Pernu. Exhibitions based on the three Baltic cities received the common name B3.

This year, the jubilee, 25th exhibition was held in Estonia. A catalog was published for this event, marking a quarter of a century of cooperation, documenting joint creative projects and exhibitions held over twenty-five years. The idea of this year’s exhibition is to present the works of artists who have already participated in the project from each country and city, as if reviewing a long-term collaboration. Šiauliai Art Gallery presented a.a. The work of Roman Vilkauskas, Bronius Rudis, Vaiva Kovieraitė-Trumpė, Dainius Trumpis, Virginijus Kinčinaitis and Živile Žvērūnas. The works of these artists symbolically reflect the diversity of creative collaboration in both eras, styles, and genres.

Authors of the exhibition: Živilė Žverūna (Lithuania), Vaiva Kovieraitė-Trumpė (Lithuania), Dainius Trumpis (Lithuania), Virginijus Kinčinaitis (Lithuania), Bronius Rudys (Lithuania), Romanas Vilkauskas (Lithuania), Mārīte Leimane (Latvia), Jānis Leimanis ( Latvia), Kate Seržāne (Latvia), Laura Vizbule (Latvia), Üllar Kallau (Estonia), Alar Raudoja (Estonia), Billeneeve (Estonia), Pusa (Estonia), Haide Rannakivi (Estonia), Andrus Joonas (1970-2021) (Estonia).

The exhibition is sponsored by Pernu City Municipality and Šiauliai City Municipality.

Skip to content