2017 m. gruodžio 6 d. 17 val. maloniai kviečiame į dailėtyrininko, etnologo ir antropologo, humanitarinių mokslų daktaro, Lietuvos istorijos instituto Etnologijos ir antropologijos sk. mokslo darbuotojo, Etninės kultūros globos tarybos pirmininko pavaduotojo VYTAUTO TUMĖNO viešą paskaitą DABARTIES LIAUDIES MENO VIETA ŠIUOLAIKINĖJE VIZUALINĖJE KULTŪROJE iš atvirų paskaitų ciklo MENO ETERIS.

Hierarchizuota takoskyra tarp naujoviško ir istorinio meno, tautodailės ir profesionaliosios dailės vyravo modernizmo estetikoje. Paradoksalu, bet ši nuostata kartais dar labiau sustiprėja lietuviškose postmodernaus būvio interpretacijose, kai tautodailė priešinama su kitokiu ,,pažangiu, inovatyviu“ meniniu gyvenimu, kai stumiama į jo paraštes, siekiant ją ištirpinti antikvarizuojamos etninės kultūros socialinėse platybėse. Tačiau vakarų šiuolaikinės kultūros koncepcijose pastebima ir priešinga tendencija – dėmesys liaudies dailei, primityvizmui, populiariajam menui ir netgi kičui bei meno bendruomeniškumui vizualinės kultūros įvairovės ir plėtros nehierarchiško vertybinio reliatyvizmo ir liberalumo kontekste auga. Todėl aktualu tampa šviežiai atrasti dabartinės tautodailės ir šiuolaikinio meno sąsajas.

Įėjimas nemokamas, galime parengti pažymėjimus.

Projektą remia Lietuvos respublikos kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.

Skip to content