Lapkričio 17 d, penktadienį, 18.00 val. Šiaulių dailės galerijoje vyks festivalio „Scanorama“ kino filmo „Modernus butas“ (rež. Dainius Liškevičius) premjera.
Bilieto kaina – 5 Eur, su nuolaida – 3 Eur.
Festivalio „Virus“ metu pakviesime užsukti į vizualaus meno kūrėjo Dainiaus Liškevičiaus butą. Tiesa, netiesiogine prasme – į menininko namus žvilgtelėsime jo ilgametražio filmo „Modernus butas“ seanso metu.
Menininkas kvies pasisvečiuoti jo asmeninėje erdvėje, kurioje trinasi ribos tarp kasdienybės ir kūrybos, įprasti veiksmai – eglutės nupuošimas, baldų perstatymas, piešinių atranka, arbatos gėrimas – virsta performansais, o šeimos nariai – jų veikėjais. Pastaruosius du dešimtmečius dokumentuojantį asmeninį archyvą atveriančiuose kadruose pinasi menininko gyvenimo, kūrybos ir naujus pavidalus įgyjančios meno scenos procesai. Filmo ritmą ir nuotaiką kuria sąmojis ir egzistenciniai apmąstymai, garso takelyje skamba „Melodijos“ plokštelių repertuaras, maršai, Žuvinto paukščių balsai ir havajietiški ritmai, o veiksmą įdėmiai stebi valstiečių pora iš šeimos relikvija tapusios močiutės lėkštės.
Dainius Liškevičius – vienas ryškiausių ir aktyviausių „lūžio kartos“ menininkų, 2022 m. įvertintas Lietuvos nacionaline meno ir kultūros premija už kultūrinių stereotipų kritiką šiuolaikinio meno formomis.
Filmas žiūrovams pirmąkart pristatytas kino festivalio „Scanorama“ metu.
_ _ _
Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė
Festivalio dizaino autorius – Marius Žalneravičius


November 17, Friday, 6:00 p.m. “Scanorama” festival film “Modern apartment” (dir. Dainius Liškevičius) will be presented at Siauliai Art Gallery.

Ticket price – 5 Eur, with a discount – 3 Eur.

During the “Virus” festival, we will invite you to visit the apartment of visual art creator Dainius Liškevičius. True, in an indirect sense – we will take a look at the artist’s house during the screening of his feature film “Modern Apartment”.
The artist will invite you to visit his personal space, where the boundaries between everyday life and creativity blur, ordinary actions – decorating a Christmas tree, rearranging furniture, selecting drawings, drinking tea – turn into performances, and family members – their characters. The opening shots of the personal archive documenting the last two decades intertwine the processes of the artist’s life, work and the new forms of the art scene. The rhythm and mood of the film are created by wit and existential reflections, the soundtrack includes the repertoire of “Melodija” records, marches, the voices of Žuvintas birds and Hawaiian rhythms, and the action is watched intently by a peasant couple from a grandmother’s plate, which has become a family relic.

Dainius Liškevičius is one of the brightest and most active artists of the “breakthrough generation”, in 2022 awarded the Lithuanian National Art and Culture Prize for criticizing cultural stereotypes in the forms of contemporary art.
The film was presented to the audience for the first time during the Scanorama film festival.

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week

Festival design author: Marius Žalneravičius

 

Skip to content