[English below]

Rugpjūčio 26 d., penktadienį, Šiaulių dailės galerija jungiasi prie festivalio „Šiaulių naktys“ programos ir kviečia lankyti parodas ir mėgautis menu iki pat vidurnakčio!

18.00–24.00 val. galerijos lankymo bilietui bus taikoma speciali kaina – 1 Eur.

Veikiančios parodos:

Indros Markevičienės objektų paroda „Pasinerk į savo gelmes“

Indra Marcinkevičienė – išskirtinė menininkė, kurianti meninius pano ir instaliacijas. Ji yra ir pripažinta baldų bei interjero dizainerė, tačiau pastaruoju metu ypač aktyviai kuria ne taikomųjų menų sferoje. Menininkė yra žinoma kaip puiki koloristė. Ši menininkės savybė yra tarsi jos vizitinė kortelė. Tokia spalvinė gama, kurią naudoja ši menininkė, nėra tipiška nei Lietuvos, nei kitų Šiaurės Europos šalių dailės mokykloms.

Personalinėje parodoje Indra Marcinkevičienė kviečia kiekvieną pasinerti į savo gelmes. „Ši paroda yra apie meilę ir šilumą, pavydą ir neapykantą“, – tvirtina I. Marcinkevičienė.

VDA Telšių fakulteto Dizaino studijų programos studentų kūrybos darbų paroda „Įžvalgos M 1:1“

Paroda kviečia susipažinti su plačiu VDA Telšių fakulteto Dizaino (baldų dizaino specializacija) studijų programos kontekstu. Ekspozicijoje pristatomi baldų prototipai, erdvinės kompozicijos, grafiniai projektai, objektų vizualizacijos, kūrybiniai piešiniai. Parodos ekspozicija siekia praplėsti dizaino studijų, kaip plataus tarpdisciplininio tyrimo ir kūrybos lauko sąvoką. Tai kvietimas įžvelgti ir pastebėti dalykus, kurie kartais nėra akivaizdūs, tačiau gali būti inspiracija novatoriškiems dizaino sprendimams.


On Friday, August 26, the Šiauliai Art Gallery joins the program of the Šiauliai Nights festival and invites you to visit exhibitions and enjoy art until midnight!

18.00-24.00 hrs. a special price will be applied to the gallery visit ticket – 1 EUR.

Current exhibitions:

Exhibition of Indra Markevičienė’s objects „Dive into your depths“

Indra Marcinkevičienė is an exceptional artist who creates artistic panels and installations. She is also a recognized furniture and interior designer, but lately she has been particularly active in creating outside the sphere of applied arts. The artist is known as an excellent colorist. This feature of the artist is like her business card. The color range used by this artist is not typical for art schools in Lithuania or other Northern European countries.

In the personal exhibition, Indra Marcinkevičienė invites everyone to dive into their depths. „This exhibition is about love and warmth, jealousy and hatred“, asserts I. Marcinkevičienė.

„Insights M 1:1“ exhibition of creative works of students of the Design study program of the VDA Telšiai Faculty

The exhibition invites you to familiarize yourself with the broad context of the study program of the Faculty of Design (furniture design specialization) of the VDA Telšiai Faculty. The exhibition presents furniture prototypes, spatial compositions, graphic projects, visualizations of objects, creative drawings. The exposition of the exhibition aims to expand the concept of design studies as a broad field of interdisciplinary research and creativity. It is an invitation to see and notice things that are sometimes not obvious, but can be an inspiration for innovative design solutions.

Skip to content