Maloniai kviečiame jus į Giedriaus Šiukščiaus parodos Subjektyvūs argumentai atidarymą liepos 10 d. 17 val.
Galerijos pirmojo ir antrojo aukštų salėse eksponuojami įvairiomis technikomis, pradedant analogine fotografija, baigiant skaitmenine fotografika 1990–2020 m. autoriaus sukurti fotoplakatai, skaitmeninės fotografikos, vizualaus meno kūriniai. Pristatomas ir naujausias, 2015–2020 m. sukurtas, niekur neeksponuotas, darbų ciklas Eskizai neparašytam scenarijui bei iš 7 autoriaus sukurtų ciklų: Užuominos, Ženklai, Nuojautos, Mobilis, Prarasto laiko pėdsakai, Zoomotyvai, Nepasisekęs projektas atrinkti darbai.
Didžiausia ir visaapimanti G. Šiukščiaus aistra – fotodizainas. Paradoksas, tačiau būtent šioje erdvėje, kuri, atrodytų, neišvengiamai turėtų paklusti komercijos ir funkcijos spaudimui, realizuojama autoriaus kūrybinė energija. Paprastai dizaino ar taikomosios dailės sričių atstovai sielos „atgaivą“ randa visiškai priešingoje sferoje – laisvoje nuo pragmatinių įsipareigojimų vaizduojamojoje dailėje, – tapyboje, grafikoje, smulkiojoje plastikoje išliedami viduje susikaupusį „aš“. Giedriaus analitinis poreikis realizuojamas fotografijoje. Teisingiau pasakius, naudojasi jos suteikiama galia „valdyti“ realybę, konstruojant ir „išleidžiant“ sąmonėje susikaupusius vaizdinius. Pagrindinę darbų dalį sudaro parodiniai, t. y. autoriniai netiražuoti projektai, atlikti naudojant aranžuotę, montažą, kompiuterines manipuliacijas. <…>
Kūrėjas, neapsiribodamas vien tik dokumentiniu aplinkos fiksavimu, pasitelkdamas vizualių simbolių kodus ir apeliuodamas į žiūrovo savimonę, savita menine kalba stengiasi atkreipti dėmesį į egzistencines problemas – laiko tėkmę, būties iliuzoriškumą, daiktinės aplinkos ir žmogaus, realybės ir vizijų pasaulio santykių dviprasmiškumą – apie G. Šiukščiaus kūrybą rašo menotyrininkė dr. Eglė Jaškūnienė.
Parodos pavadinimas Subjektyvūs argumentai išreiškia individualų autoriaus požiūrį į gyvenimo realijas, nepretenduojant (kaip dažnai įprasta) tapti objektyviu ir neginčijamu socialinių ar egzistencinių santykių ir reiškinių apologetu.
Praeitis. Dabartis. Ateitis. Būtis. Nuojautos. Vizijos. Ženklai. Simboliai. Pėdsakai, kuriuos paliekame. Ženklai, kurių nepastebime. Pranašystės, kuriomis netikime. Nuojautos, į kurias neįsiklausome – reikšminiai žodžiai, kuriais galima apibūdinti autoriaus kūrybą inspiruojančias įdėjas.
Ar visada būtina paaiškinti tai, ką nori pasakyti ar parodyti? Ar visada būtina suprasti tai, ką matai? Ar visada būtina bandyti paaiškinti tai, ką supratai? – klausimai, į kuriuos autorius atsako, cituodamas filosofo Šri Aurobindo žodžius: Kada mes peržengsim pažinimo ribas, tada įgysime žinias. Protas buvo pagalbininkas, dabar protas kliūtis.
Paroda veiks iki 2020 liepos 26 d.
Skip to content