Lapkričio 9 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro Didžiojoje salėje bus rodomas Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Sodas 4.12°“.

Nuoroda į bilietus: https://shorturl.at/qFHI3

NASA kosmoso platybėse aptiko naują, gėlės žiedo formos ūkų darinį – planetą. Tai ir buvo inspiracija japonų audiovizualinių menų kūrėjui Arai Tatsuru sukurti video instaliaciją „Thermo“. Visatos ir ekosistemos istorijoje dažnai minimos gėlių formos. Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklyje „Sodas 4.12°“ gėlių ornamentikoje skleidžiasi žmonijos išgyvenimai ir patirtys.

Režisūra ir choreografija: Birutė Letukaitė
Videografija ir garsas: Arai Tatsuru
Garso redaktorius: Robert Przybyl
Šviesų dailininkas: Vilius Vilutis
Kostiumų dailininkė: Kristina Čyžiūtė Svirskienė
Spektaklio asistentas ir repetitorius: Robert Przybyl
Šokėjai: Ester Bega, Heung Won Lee, Julija Strupaitė, Marine Fernandez, Pepe Jaimes, Susanna Maggio, Diego, Jed Nagales, Dalila Tiraboschi, Nanaho Kugawa, Faile Sol
Teatro meno vadovė: Birutė Letukaitė
Trukmė: 50 min.

_ _ _

Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.

Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Organizatorė – Šiaulių dailės galerija

Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių „Aušros” muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras

Festivalio dizaino autorius – Marius ŽalneravičiusThursday, November 9, 6:00 p.m. Kaunas Dance Theater „Aura” performance „Garden 4.12°” will be performed in Siauliai State Drama Theater.

Link to tickets: https://shorturl.at/qFHI3

NASA has discovered a new, flower-shaped nebula formation in the vastness of space – a planet. This was the inspiration for the Japanese audiovisual artist Arai Tatsuru to create the video installation „Thermo”. Flower forms are often mentioned in the history of the universe and ecosystem. In the performance „Garden 4.12°” by the Kaunas Dance Theater „Aura”, the experiences and experiences of humanity unfold in floral ornamentation.

Direction and choreography: Birutė Letukaitė
Videography and Sound: Arai Tatsuru
Sound editor: Robert Przybyl
Light artist: Vilius Vilutis
Costume designer: Kristina Čyžiūtė Svirskienė
Performance assistant and tutor: Robert Przybyl
Dancers: Ester Bega, Heung Won Lee, Julija Strupaitė, Marine Fernandez, Pepe Jaimes, Susanna Maggio, Diego, Jed Nagales, Dalila Tiraboschi, Nanaho Kugawa, Faile Sol
Art director of the theater: Birutė Letukaitė
Duration: 50 min.

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai „Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

Skip to content