Lapkričio 7 d., antradienį, 18.00 val. Valstybiniame Šiaulių dramos teatre bus rodomas Kauno šokio teatro „Aura“ spektaklis „Sužeistas elnias“.

Nuoroda į bilietus: https://shorturl.at/hoxM1

Šokio spektaklį „Sužeistas elnias“ įkvėpė dailininkės Fridos Kahlo to paties pavadinimo paveikslas, simbolizuojantis nusivylimą ir emocijas, kylančias iš fizinių kančių ir negailestingo likimo. Nuolat kęsdama jaunystėje per tramvajaus avariją nepagydomai sužalotos kojos skausmus, kartu su savo vyru Diego’u Rivera menininkė nugyveno išskirtinai spalvingą gyvenimą ir paliko įspūdingą meno kūrinių kolekciją. Spektaklio kūrėjai tikisi, kad jų choreografiniai ieškojimai leis susitapatinti su aistringus santykius puoselėjusia menininkų pora, pasisemti troškimo gyventi bei praturtinti savąjį „aš“.

Šokėjai: Clara Giambino ir Diego Alcalá (org. Blake Seidel)
Apšvietimas: Vladimiras Šerstabojevas
Kostiumai: Kristina Čyžiūtė-Svirskienė
Teatro meno vadovė: Birutė Letukaitė
Trukmė: 40 min.

 

_ _ _

Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.

Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Organizatorė – Šiaulių dailės galerija

Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių „Aušros“ muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras

Festivalio dizaino autorius – Marius ŽalneravičiusTuesday, November 7, 6:00 p.m. Kaunas Dance Theater “Aura” performance “Wounded Deer” will be performed in the Siauliai State Drama Theater.

Link to tickets: https://shorturl.at/hoxM1

The dance performance “Wounded Deer” was inspired by Frida Kahlo’s painting of the same name, which symbolizes the frustration and emotions that arise from physical suffering and a merciless fate. Constantly suffering from the pain of a leg that was incurably injured in a tram accident in her youth, together with her husband Diego Rivera, the artist lived an exceptionally colorful life and left behind an impressive collection of works of art. The creators of the show hope that their choreographic quests will allow them to identify with the pair of artists who nurtured a passionate relationship, gain the desire to live and enrich their own “self”.

Dancers: Clara Giambino and Diego Alcalá (org. Blake Seidel)
Lighting: Vladimir Sherstaboev
Costumes: Kristina Čyžiūtė-Svirskienė
Art director of the theater: Birutė Letukaitė
Duration: 40 min.

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai “Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

Skip to content