Petras Rakštikas gimė 1956m., 1980 m. baigė ŠU Menų fakultetą ir nuo 1983 m. pradėjo dirbti piešimo katedroje, dėstė piešimą, animaciją ir skulptūrą. Nuo 2007 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Surengė daugiau nei 40 personalinių parodų Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Rumunijoje, Švedijoje, Suomijoje, Vokietijoje. Kuriami darbai įvairialypiai – grafika, skulptūra ir keramika. Išleido ir iliustravo tris autorines poezijos ir mažosios prozos knygas.

APIE PARODĄ

Kai kaukia nuobodulio sirenos – labai negerai. Tuomet imu popieriaus lapą ir aprašinėju jo baltumą. Kai baigiasi žodžiai, linijų voratinkliais aprengiu iš piršto laužtų personažų tuštybę. Kai baigiasi rašalas, fotografuoju nuo dangaus atkirptą žemę, vandenį, šešėlius, tiltus, jų atspindžius. Kai baigiasi foto aparato baterija – vėl negerai. Tuomet spjaunu ant Kuršėnų molio ir lipdau švilpukus. Jei švilpia garsiai, vakare jaučiuosi gerai nusišvilpęs. Katinas užkasa turinį tam reikalui skirtoje dėžutėje ir tuomet mums abiem būna labai, labai gera.

Skip to content