Šiuolaikinio meno ir mados festivalio VIRUS’28 mados šou

Gruodžio 9 d., šeštadienį, 19.00 val. Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyks tarptautinis mados dizaino šou „Virus mada“.
Dalyvaujantys dizaineriai: Laimonas Žilinskas (LT), Liutauras Suvorovas (LT), Doviga Morris (PL), Almantas Kunskas (LT), Džeina Lubāne (LV), Gabriela Nowak (PL), Karl-Christoph Rebane (EE), Khrystyna Konyk (UA), Maciej Nodzeński (PL), Madara Indriksone (LV), Nargiz Salwa (PL), Olja Zadybchuk (UA), Samanta Zykaitė (LT), Kamilė Ginelevičiūtė (LT), Raimedas Latvys (LT), Rugilė Sadauskaitė (LT), Karina Panina (LT).
„VIRUS MADA“ – didžiausias ir svarbiausias mados šou Šiaurės Lietuvoje! Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre vyksiantis tarptautinis mados dizaino šou VIRUS MADA žiūrovus stebins, džiugins ir provokuos mados dizaino naujovėmis, drąsiomis idėjomis ir estetiniais sprendimais. Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos dizainerių kolekcijos atskleis šiuolaikinės mados tendencijas, kūrybinius manifestus, aktualizuojančius žmogaus teisių, diskriminacijos, žmogaus ir gamtos ryšio, karo, vartotojiškumo, tvarumo, religijos, saviirionijos, vaikystės prisiminimų ir ateities pasaulio problematiką. Daugelis kolekcijų – įvairių Europos mados savaičių nugalėtojos ar nominantės.
„VIRUS MADA“ – tai ne tik kolekcijų pristatymai. Tai ir performatyvūs meniniai pasirodymai. Šou metu šokėjų duetas iš Italijos atliks performansą „COME NEVE“, kurio koncepciją ir choreografiją sukūrė Adriano Bolognino. Šis performansas – tai asmeninės gerovės jausmo virsmas į šokį. Tai nuostabus ir meistriškas darbas, kuriame susipina bendruomeniškumo idėja, kūno plastika ir nertų kostiumų grožis. Siūlas virsta suknele, judesys – šokiu, o visas vaizdas – nuostabiu reginiu.
Vakaro metu taip pat bus pristatyta Neringos Poškutės-Jukumienės Ir Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto studentų performatyvi juvelyrikos kolekcija „Puo/-das – Puo/-šalas“. Šią kolekciją sudaro emaliuotų puodų fragmentai, kuriems suteikta puošybinė funkcija. Autorės darbas buvo pastebėtas ir įvertintas tarptautinėje šiuolaikinės juvelyrikos platformoje, publikuotas tarp 25 geriausių ready-made juvelyrikos kūrėjų darbų.

Kostiumų dizainas – Inga Skripka

Garso takelio autorius – Donatas Bielkauskas

Juvelyrikos kolekcijos autoriai: Neringa Poškutė- Jukumienė, Emilija Giedraitė, Estera Olendraitė, Aleksas Grašys, Artūr Manukian.

Ryškų, spalvingą ir konceptualų VIRUS MADOS šou savo muzikinėmis vibracijomis kaitins puikusis kompozitorius Antanas Jasenka ir Co.
Meno ir mados šou vyks Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centre – renginys čia sugrįžta jau ketvirtą kartą, nes ši įspūdinga sportinės architektūros ir meno jungtis suteikia mados kolekcijoms naujų prasmių.
_ _ _
Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių “Aušros” muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras
Festivalio dizaino autorius – Marius Žalneravičius


 

December 9, Saturday, 7:00 p.m. at the Siauliai athletics and wellness center Siauliai Art Gallery will host the international fashion design show “Virus fashion”.

Designers presenting collections: Laimonas Žilinskas (LT), Liutauras Suvorovas (LT), Doviga Morris (PL), Almantas Kunskas (LT), Džeina Lubāne (LV), Gabriela Nowak (PL), Karl-Christoph Rebane (EE), Khrystyna Konyk (UA), Maciej Nodzeński (PL), Madara Indriksone (LV), Nargiz Salwa (PL), Olja Zadybchuk (UA), Samanta Zykaitė (LT), Kamilė Ginelevičiūtė (LT), Raimedas Latvys (LT), Rugilė Sadauskaitė (LT), Karina Panina (LT).

Tickets: https://shorturl.at/nLTZ2

“VIRUS FASHION” is the biggest and most important fashion show in Northern Lithuania! The international fashion design show VIRUS MADA, which will be held at the Šiauliai Athletics and Wellness Center, will surprise, delight and provoke the audience with fashion design innovations, bold ideas and aesthetic solutions. The collections of designers from Poland, Ukraine, Latvia, Estonia and Lithuania will reveal contemporary fashion trends, creative manifestos, actualizing the issues of human rights, discrimination, the relationship between man and nature, war, consumerism, sustainability, religion, self-irony, childhood memories and the world of the future. Many collections are winners or nominees of various European fashion weeks.

“VIRUS FASHION” is not only collection presentations. These are also performative artistic performances. During the show, a dance duo from Italy will perform the performance “COME NEVE”, the concept and choreography of which was created by Adriano Bolognino. This performance is the transformation of the feeling of personal well-being into dance. It is a wonderful and masterful work that intertwines the idea of community, body plasticity and the beauty of crocheted costumes. The thread turns into a dress, the movement into a dance, and the whole picture into a wonderful spectacle.

During the evening, the performative jewelry collection “Puo/-das – Puo/-salas” by the students of Neringa Poškutė-Jukumienė and Vilnius Academy of Arts Telšiai faculty will be presented. This collection consists of fragments of enameled pots with a decorative function. The author’s work was noticed and evaluated on the international platform of contemporary jewelry, published among the 25 best works of ready-made jewelry creators.

Costume design – Inga Skripka
The author of the soundtrack – Donatas Bielkauskas
Authors of the jewelry collection: Neringa Poškutė-Jukumienė, Emilija Giedraitė, Estera Olendraitė, Aleksas Grašys, Artūr Manukian.

The bright, colorful and conceptual VIRUS FASHION show will be heated with its musical vibrations by the great composer Antanas Jasenka and Co.

The art and fashion show will be held at the Šiauliai Athletics and Wellness Center – the event is returning here for the fourth time, as this impressive combination of sports architecture and art gives fashion collections new meanings.

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai “Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

 

Foto: Edvardas Tamošiūnas
Skills

Posted on

2023 18 gruodžio

Skip to content