2024 m. liepos 4 d., ketvirtadienį, 17.30 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Rimanto Bagdono keramikos paroda „Maudynės“.

Paroda veiks iki liepos 27 d.

Šiaulietis Rimantas Bagdonas savo kūryboje nuosekliai plėtoja figūratyvinės keramikinės skulptūros galimybes. Tai sudėtingas menas, kuriame dera keramikinės formos ir glazūruoto paviršiaus estetika, figūros plastika ir jos kuriama dramatiška ekspresija. Rimantui labai svarbu per skulptūrų judesį perteikti įtampos pilną emocinį turinį. Tai kelias į žiūrovo jausmus ir dialogo galimybės paieškos. Kiekviena Rimanto figūrų grupė – tai papasakota istorija ar intriguojanti siužetinė užuomina. Menininkas rengia ir tapybos parodas yra ilgametis dailės pedagogas, aktyviai dalyvauja metinėse Šiaulių miesto menininkų kūrybos parodose.

Maudynės prasideda nuo vidaus vandenų. Pagrindas likti švariam. Nepatogu susitikti su savimi purvinu. Vidinės maudynės prasideda nuo nuostatų, pažiūrų, veiksmų ir minčių švaros. Panirus į asmeninius vandenis užsidaro išorinis pasaulis, lieki vienas su savimi. Jei vis dar jautiesi purvinu, neverta kilti į išorinio pasaulio paviršių. Ten reikalinga švara.
Plaukti tenka taikant savo plaukiko gebėjimus. Galima plaukti ratu, prieš srovę, netgi pasroviui. Pasroviui galima nuplaukti greičiau, bet norint parodyti savo vidinę galią, tenka plaukti prieš srovę. Šalia matai daug plaukikų, kurie plaukia pro šalį, o tu vis vien akis į akį susiduri su savimi nuogu.
Ne visi nori plaukioti, nes ten vyksta vandens vagystės, vienas kito skandinimai, pagalba skęstančiam nuskęsti. Bet yra ir norinčių temti su savimi nemokančių plaukti, pastoviai gelbsti per giliai panirusius, ar plaukiančius ne ta kryptimi.
Be plaukimo mėgstama maudytis. Čia nėra krypties, nėra galimybių nuskęsti. Maudynės yra malonumų gaudymas, pavydo ir godumo vandenų naudojimas. Tai paprastas turškimasis naudojant vis naujus ir naujus vandenis.

– Rimantas Bagdonas

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijos internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose. 

RIMANTAS BAGDONAS CERAMICS EXHIBITION “MAUDYNĖS”

2024 July 4, 5:30 p.m. Rimantas Bagdonos ceramics exhibition “Maudynės” opens in the Šiauliai art gallery.

The exhibition will be open until July 27.

Rimantas Bagdonas consistently develops the possibilities of figurative ceramic sculpture in his work. It is a complex art that combines the aesthetics of the ceramic form and glazed surface, the plasticity of the figure and the dramatic expression it creates. It is very important for Rimant to convey emotional content full of tension through the movement of the sculptures. It is a path to the viewer’s feelings and the search for dialogue. Each group of Rimant figures is a story to be told or an intriguing plot clue. The artist also organizes painting exhibitions, is a long-time art teacher, and actively participates in the annual art exhibitions of Šiauliai artists.

 

Swimming starts with inland waters. The foundation remains clean. It’s awkward to meet your dirty self. Inner bathing begins with purity of attitudes, attitudes, actions and thoughts. When you dive into personal waters, the outside world closes off, you remain alone with yourself. If you still feel dirty, it is not worth coming to the surface of the outside world. Cleanliness is needed there.
You have to use your swimming abilities to swim. You can swim in a circle, against the current, even downstream. You can swim faster downstream, but you have to swim against the current to show your inner strength. You see a lot of swimmers swimming by, and you keep coming face to face with yourself naked.
Not everyone wants to swim, because there is theft of water, drowning of each other, helping a drowning person to drown. But there are also those who want to take with them those who do not know how to swim, they constantly rescue those who dive too deep or swim in the wrong direction.
In addition to swimming, he likes to swim. There is no direction here, no opportunities to sink. Bathing is the pursuit of pleasure, the use of the waters of envy and greed. It’s a simple trickle with new and new waters.

– Rimantas Bagdonas

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

Skip to content