TAI KREPŠYS, VENERA IR KVANTINĖ FIZIKA

2017 m. spalio 19 d., ketvirtadienį, 17 val. maloniai kviečiame Jus į Šiaulių dailės mokyklos parodos „Tai krepšys, venera ir kvantinė fizika“ atidarymą, Šiaulių dailės galerijoje, Vilniaus g. 245.

Dailės mokykla – kas tai?

Ką randame peržengę jos slenksti? Ką palieka mumyse čia praleistas laikas? Kuo tampama, į ką panyrame?

Pabandykime ieškoti atsakymų.

Krepšys – tai pamatas, priešistorė.

Tai kažkas pirmapradžio, paprasto, archajiško, gilaus. Tai įgūdis, rankos mostas, pirmasis įrankis, meistrystė, gebėjimas, uolumas, kantrybė, pastanga. Tai rankos lavinimas, tvirtumas, technikos įsisavinimas, pastabi akis, prisilietimas prie medžiagos.

Venera – grožio, estetikos, meno istorijos pasaulis.

Tai platus, bekraštis žmonijos kūrybinių pastangų laukas. Tai požiūrio ir kūrybinių galių istorija. Tai daugialypė, prieštaringa, nuolatos pulsuojanti išraiškos raida. Tai srovės, įžvalgos, patirtys. Tautos, kultūros, asmenybės.

Kvantinė fizika – tai žingsnis už pažintos ribos.

Tai idėjos, hipotezės, atradimai ir  klaidos. Tai gyva ugnis ir neįžvelgiamas rūkas. Tai komunikacija, koreliacija, simbiozė, keisti sutapimai, ryšiai  ir  tyla. Tai kūryba, kibirkštis, kuri iš nieko sukuria formų visatą, padega mišką, išjudina kalną…ir vėl tik ramūs šnabždesiai. Tai kelias į begalybę.

Gal  tai ir galėtų būti atsakymas, kas ta kelionė, dailės mokykla? Mes kartu ieškome ir atrandame TAI. Mes kuriame, o atsigręžę vieną dieną suvokiame, kad kūryba sukuria mus.

Paroda veiks iki lapkričio 11 d.

Skip to content