2024 m. gegužės 10 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma Šiaulių fotografijos meno paroda „Résumé“.

Paroda veiks iki birželio 1 d.

[EN below]

ŽIŪRIME, KĄ TURIME

Kodėl „Résumé“? Todėl, kad šioje parodoje apibendrinama dabartinė Šiaulių miesto fotografijos meno situacija. Vienoje vietoje bus galima pamatyti visą  aktyvios Šiaulių miesto meninės fotografijos potencialą. Tai šiuo konkrečiu laikotarpiu mieste kuriančių menininkų ir fotografų kūrybos paroda, kurioje fotografinis vaizdas yra svarbiausia meninės raiškos priemonė. Taip šia paroda apžvelgiama miesto fotomeno situacija ir kryptingai skatinama tolimesnė fotomeno raiška mieste. Trečias ne mažesnis šio renginio tikslas, – kad paroda taptų tęstiniu metiniu miesto kultūros įvykiu ir burtų fotografų bendruomenę bendriems sumanymams. Toks tęstinis renginys drąsins auditoriją ir kūrėjus matyti fotografijoje meninės saviraiškos galimybę, individualaus pasaulio kūrimo priemonę, originalaus matymo raišką.

Didelis tokios parodos privalumas – netikėti atradimai. Rengiant šią parodą paaiškėjo, kad Šiauliuose šiuo metu yra gausu labai įvairaus fotografijos meno kūrėjų. Tai minimalizmas ir natūralizmas, dizaineriška estetika ir kasdienybės brutalumas, senoji analoginė technika ir skaitmeniniai kaleidoskopai. Visa tai kalba apie ypatingai dinamišką miesto fotografijos situaciją. Labai gerai žinomos miesto fotografijos menininkų pavardės grupuojasi su negirdėtais vardais, kuriuos žino tik instagram‘o karta. Ši paroda įdomi netikėtomis muziejinės, meno galerijų, virtualių platformų vaizdų estetikos samplaikomis. Tokie skambūs deriniai skatina ieškoti potencialių fotografinio vaizdo galimybių ir toliau, išnaudoti vaizduojamojo meno ir fotografijos sąveikas, objektyvu pasitikti kintančios tikrovės iššūkius, vaizdu byloti slapčiausius individo pojūčius.

Akivaizdu, kad Šiaulių miestas jau seniai pribrendo tokiai metinei fotografijos meno parodai. Ateityje tai gali būti teminės, apžvalginės, premjerinės parodos. Svarbiausia, kad jos skatintų miesto fotografijos meno plėtotę, provokuotų naujiems kūrybiniams šuoliams, kurtų dar vieną meninės raiškos tradiciją ir būtų labai laukiamos.

Parodos dalyviai: Salomėja Jastrumskytė, Tomas Andrijauskas, Edvardas Tamošiūnas, Rolandas Parafinavičius, Bronius Rudys, Virginijus Kinčinaitis, Ramunė Bernotaitė, Aleksandras Ostašenkovas, Regina Šulskytė, Giedrius Šiukščius, Vilmantas Dambrauskas, Ernesta Šimkienė, Vilijus Žagrakalys, Deividas Buivydas, Irmantas Kovaliovas, Petras Rakštikas, Daiva Šeibelienė, Mindaugas Lukošaitis, Geistė Marija Kinčinaitytė, Elida Ignatavičienė, Ričardas Dailidė, Andrius Grigalaitis, Agnė Malinauskaitė, Andrius Lamauskas, Artūras Bartkus, Virginijus Burba, Gintarė Daknytė, Dalia Krasauskienė, Edita Aleksandravičienė, Ieva Daukaitė, Indrė Masiliūnienė, Jolita Zablockienė, Justina Krištopaitytė, Kastytis Lazdauskas, Laima Beržinytė Gulbinienė, Lina Kodiakina, Linas Vitkus, Rasa Chsanavičienė, Rasa Leišė, Rolandas Parafinavičius, Violeta Ramanauskienė, Žaneta Bytautienė, Petras Slonksnis, Andrius Mačiūnas, Andrius Navakauskas, Edita Sudžiūtė, Darius Linkevičius, Ugnius Ratnikas, Rūta Černiauskienė, Egidijus Koviera, Rūta Mockapetrytė, Laima Indrašaitė Lamauskienė, Sigitas Mikutis, Donata Daknienė, Irena Berštienė, Jūratė Povilaitienė, Agnė Malinauskaitė, Ieva Grinienė, Julius Jusevičius, Jurgita Paulauskaitė Račkauskienė, Audrius Labutis, Lina Šveikauskienė, Neringa Bimbirytė Rudžianskienė, Olga Denisovienė, Rasa Kazlauskaitė, Arida Laurinavičė, Rinat Tarzumanov, Emilija Juraitė, Viltė Alubickytė.

Kuratorius Virginijus Kinčinaitis.

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijojs internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose.


2024 Friday, May 10, 5:00 p.m. Šiauliai’s photo art exhibition “Résumé” opens in the Šiauliai art gallery.

The exhibition will be open until June 1.

LET’S SEE WHAT WE HAVE

Why „Résumé“? Because this exhibition summarizes the current situation of photography in the city of Šiauliai. In one place it will be possible to see the full potential of the active artistic photography of the city of Šiauliai. This is an exhibition of the works of artists and photographers creating in this particular period in the city, where the photographic image is the most important means of artistic expression. Thus, this exhibition reviews the situation of photo art in the city and purposefully encourages the further expression of photo art in the city. The third, no less important goal of this event is for the exhibition to become an ongoing annual event of the city’s culture and to bring together the community of photographers for common ideas. Such an ongoing event will encourage the audience and creators to see in photography the possibility of artistic self-expression, the means of creating an individual world, the expression of original vision.

A big advantage of such an exhibition is unexpected discoveries. During the preparation of this exhibition, it became clear that in Šiauliai there are currently many creators of very diverse photo art. It is minimalism and naturalism, designer aesthetics and everyday brutality, old analog technique and digital kaleidoscopes. All this speaks of a particularly dynamic situation of urban photography. The very well-known names of the city’s photo artists are grouped with unheard-of names that only the Instagram generation knows. Therefore, this exhibition is interesting due to unexpected combinations of the aesthetics of images of museums, art galleries, and virtual platforms. Such sound combinations encourage further search for the potential possibilities of the photographic image, to exploit the interaction between fine art and photography, to meet the challenges of changing reality objectively, and to express the most secret feelings of an individual with an image.

It is obvious that the city of Šiauliai has long been ripe for such an annual photo art exhibition. In the future, it can be thematic, overview, premiere exhibitions. The most important thing is that they promote the development of urban photo art, provoke new creative leaps, create another tradition of artistic expression and be very welcome.

Participants of the exhibition: Salomėja Jastrumskytė, Tomas Andrijauskas, Edvardas Tamošiūnas, Rolandas Parafinavičius, Bronius Rudys, Virginijus Kinčinaitis, Ramunė Bernotaitė, Aleksandras Ostašenkovas, Regina Šulskytė, Giedrius Šiukščius, Vilmantas Dambrauskas, Ernesta Šimkienė, Vilijus Žagrakalys, Deividas Buivydas, Irmantas Kovaliovas, Petras Rakštikas, Daiva Šeibelienė, Mindaugas Lukošaitis, Geistė Marija Kinčinaitytė, Elida Ignatavičienė, Ričardas Dailidė, Andrius Grigalaitis, Agnė Malinauskaitė, Andrius Lamauskas, Artūras Bartkus, Virginijus Burba, Gintarė Daknytė, Dalia Krasauskienė, Edita Aleksandravičienė, Ieva Daukaitė, Indrė Masiliūnienė, Jolita Zablockienė, Justina Krištopaitytė, Kastytis Lazdauskas, Laima Beržinytė Gulbinienė, Lina Kodiakina, Linas Vitkus, Rasa Chsanavičienė, Rasa Leišė, Rolandas Parafinavičius, Violeta Ramanauskienė, Žaneta Bytautienė, Petras Slonksnis, Andrius Mačiūnas, Andrius Navakauskas, Edita Sudžiūtė, Darius Linkevičius, Ugnius Ratnikas, Rūta Černiauskienė, Egidijus Koviera, Rūta Mockapetrytė, Laima Indrašaitė Lamauskienė, Sigitas Mikutis, Donata Daknienė, Irena Berštienė, Jūratė Povilaitienė, Agnė Malinauskaitė, Ieva Grinienė, Julius Jusevičius, Jurgita Paulauskaitė Račkauskienė, Audrius Labutis, Lina Šveikauskienė, Neringa Bimbirytė Rudžianskienė, Olga Denisovienė, Rasa Kazlauskaitė, Arida Laurinavičė, Rinat Tarzumanov, Emilija Juraitė, Viltė Alubickytė.

Curator Virginijus Kinčinaitis.

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

Foto – Bad Monkey Studio.

 

Skip to content