Kviečiame 1,2 % skirti Šiaulių dailės galerijos veiklų plėtrai!

Šiaulių dailės galerija kasmet surengia apie 30 parodų, įgyvendina viešųjų erdvių projektus, vykdo tęstinius medijų meno „Enter“ ir šiuolaikinio meno „Virus“ festivalius, aktyviai dirba kultūrinės edukacijos srityje įgyvendinama vaikams ir jaunimui skirtą programą „Menopolis“, kurioje 2021 m. dalyvavo apie 4000 jaunųjų kultūros vartotojų.

2021 m. Šiaulių dailės galerija inicijavo menininkų rezidencijos programos steigimą Sicilijoje, kurios veiklos bus įgyvendinamos jau šiais metais plėtojant kultūrinį bendradarbiavimą tarp Šiaulių ir Sicilijos miestų.

Šiaulių dailės galerija kviečia ne tik palaikyti tradiciją, bet ir kartu ją kurti, prisidedant prie naujų kultūrinių projektų palaikymo!

Šiaulių dailės galerija
Paramos gavėjo kodas: 193309312
Paramos gavėjo tipas 2
Vilniaus g. 245, Šiauliai

Skip to content