Lapkričio 16 d., ketvirtadienį, 18.00 val. Šiaulių Didždvario gimnazijos Sporto salėje (Vilniaus g. 188) bus rodomas šokio trupės „NUEPIKO“ spektaklis „4 Viktorai“.

Renginys nemokamas. Vietų skaičius ribotas! Būtina išankstinė registracija: bit.ly/3rFcHaB

Šokio ir cirko spektaklis, kurio ašimi tampa Olimpinių žaidynių dvasia – olimpinė ugnis, olimpiniai žiedai, šventė, vieningumas ir tuo pačiu noras tapti tuo vieninteliu nugalėtoju. Bet kas, jeigu olimpinių žaidynių ašimi būtų ne sportas ar konkrečios sporto šakos, o šokis, cirkas, žaismingas, kūrybiškas požiūris į judesio žaidimus ir į sporto fenomeną apskritai?

Savita sporto šakų interpretacija, žaismingumo ir išradingumo svarba ieškant naujų būdų, taisyklių kaip konkuruoti ir bendradarbiauti, veikti po vieną ir grupėje. Kaip ir už kiekvieno profesionalaus atleto, taip ir už kiekvieno šiame spektaklyje veikiančio atlikėjo esti individualūs ir saviti žmonės, su savomis istorijomis, motyvais ir intencijomis.

„4 Viktorai“ – tai ne tik anonimiška ir abstrakti sporto fenomeno interpretacija per šokį ir cirką, bet tuo pačiu priminimas visiems mums, jog kūrybiškumo ir žaismės dėka kiekvienas galime išskleisti savo unikalų potencialą. Jog esame nugalėtojai. Viktorai.

Trukmė: 45 min.
Rekomenduojamas amžius: N-5
Idėja ir atlikimas: Adrian Carlo Bibiano, Andrius Stakelė, Džiugas Kunsmanas, Marius Pinigis
Muzikinis takelis: Andrius Stakelė

_ _ _

Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.

Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Organizatorė – Šiaulių dailės galerija

Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių „Aušros” muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras

Festivalio dizaino autorius – Marius ŽalneravičiusNovember 16, Thursday, 6:00 p.m. The performance „4 Victors” by the dance troupe „NUEPIKO” will be shown in the Sports Hall of Didždvaris Gymnasium in Šiauliai (Vilnius St. 188).

The event is free. The number of places is limited! Pre-registration is required: bit.ly/3rFcHaB

A dance and circus performance, the axis of which becomes the spirit of the Olympic Games – Olympic fire, Olympic rings, celebration, unity and at the same time the desire to become the only winner. But what if the axis of the Olympic Games was not sports or specific sports, but dance, circus, a playful, creative approach to movement games and to the sports phenomenon in general?

A unique interpretation of sports, the importance of playfulness and ingenuity in finding new ways, rules for competing and cooperating, acting individually and in a group. Just like every professional athlete, there are individual and unique people with their own stories, motives and intentions behind every performer in this performance.

„4 Victors” is not only an anonymous and abstract interpretation of the sports phenomenon through dance and circus, but at the same time a reminder to all of us that thanks to creativity and play, everyone can unfold their unique potential. After all, we are winners. Victor.

Duration: 45 min.
Recommended age: N-5
Idea and execution: Adrian Carlo Bibiano, Andrius Stakelė, Džiugas Kunsmanas, Marius Pinigis
Music track: Andrius Stakelė

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai „Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

Skip to content