[English below]

Rugsėjo 17 d., šeštadienį, Šiaulių dailės galerijoje vyks V-ojo Tarptautinio Raseinių šiuolaikinės muzikos festivalio „Unseen notes“ renginiai.

16.00 val. – šokis „Cosa”. Choregrafė ir atlikėja Vaiva Paukštė.

Vaiva Paukštė – choreografė, šokio mokytoja, ir profesionali šokio atlikėja, 2021 metais baigė šokio studijas Nyderlandų Codarts menų universitete. Per keturis studijų metus šoko Lucinda Childs, Andonis Foniadakis, Felix Landerer, Wayne McGregor, Marthos Graham, Lorand Zachar ir kitų kūrėjų projektuose, taip pat pristatė savos kūrybos eskizus. Šiuo metu Vaiva Paukštė tęsia teatro meno, režisūros magistro studijas Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijoje.


16.30 val. – trio „illucid”. Atlieka Kazimieras Jušinskas (saksofonas), Filippos Raskovič (pianinas), Gediminas Stepanavičius (kontrabosas).

2021 metais susikūręs tarptautinis trio „illucid“ savo kūryboje bando ištrinti ribas tarp laisvosios improvizacijos, džiazo ir formalios kompozicijos. Ansamblio koncertas virsta viena ilga spontaniška improvizacija, apimančia platų muzikos stilių spektrą.

Renginys NEMOKAMAS.On September 17, Saturday, Šiauliai Art Gallery will host the events of the 5th International Raseiniai Contemporary Music Festival “Unseen notes”.

4:00 p.m. – dance “Cosa”. Choreographer and performer Vaiva Paukštė.

Vaiva Paukštė is a choreographer, dance teacher and professional dance performer, who graduated from the Dutch Codarts University of the Arts in 2021. During the four years of study, she danced in the projects of Lucinda Childs, Andonis Foniadakis, Felix Landerer, Wayne McGregor, Martha Graham, Lorand Zachar and other creators, and also presented sketches of her own work. Vaiva Paukštė is currently continuing her master’s studies in theater art and directing at the Lithuanian Academy of Music and Theatre.

4:30 p.m. – trio “illucid”. Performed by Kazimieras Jušinskas (saxophone), Filippos Raskovič (piano), Gediminas Stepanavičius (double bass).

Established in 2021, the international trio “illucid” tries to erase the boundaries between free improvisation, jazz and formal composition in their work. An ensemble concert turns into one long spontaneous improvisation, covering a wide range of musical styles.

The event is FREE.

Skip to content