[English below]

2022 m. rugpjūčio 5 d., penktadienį, 17.30 val. atidaroma VDA Telšių fakulteto baldų dizaino programos studentų kūrybos darbų paroda ĮŽVALGOS M 1:1.

Paroda veiks iki rugsėjo 3 d.

ĮŽVALGOS  M 1:1 – tai tęstinė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto Dizaino studijų programos  studentų kūrybinių darbų paroda, kuri pirmą kartą buvo pristatyta 2022 metais gegužės 23-29 dienomis vykusio Lietuvos dizaino festivalio „Dizaino savaitė“ metu. Parodoje pristatomi Dizaino (baldų dizaino specializacija) studijų programos studentų tyrinėjimai, atradimai, įvairūs eksperimentai. Ši paroda  apie naujų dalykų atradimus, smalsumą, galimybes dalintis savo netikėtomis įžvalgomis ir idėjomis.

Paroda kviečia susipažinti su plačiu VDA Telšių fakulteto Dizaino (baldų dizaino specializacija) studijų programos kontekstu. Ekspozicijoje pristatomi baldų prototipai, erdvinės kompozicijos, grafiniai projektai, objektų vizualizacijos, kūrybiniai piešiniai. Parodos ekspozicija siekia praplėsti dizaino studijų, kaip plataus tarpdisciplininio tyrimo ir kūrybos lauko sąvoką. Tai kvietimas įžvelgti ir pastebėti dalykus, kurie kartais nėra akivaizdūs, tačiau gali būti inspiracija novatoriškiems dizaino sprendimams.

[EN]

August 5, 5:30 p.m. an exhibition OVERVIEW M 1:1 of creative works by students of the furniture design program of the Telšiai Faculty of VDA opens in the Šiauliai Art Gallery.

The exhibition will be open until September 3.

INSIGHTS M 1:1 is an ongoing exhibition of creative works by students of the Design study program of the Telšiai Faculty of the Vilnius Academy of Arts, which was presented for the first time during the Lithuanian design festival „Design Week“ held on May 23-29, 2022. The exhibition presents the researches, discoveries, and various experiments of the students of the Design (furniture design specialization) study program. This exhibition is about discovering new things, curiosity, opportunities to share your unexpected insights and ideas.

The exhibition invites you to familiarize yourself with the broad context of the study program of the Faculty of Design (furniture design specialization) of the VDA Telšiai Faculty. The exhibition presents furniture prototypes, spatial compositions, graphic projects, visualizations of objects, creative drawings. The exposition of the exhibition aims to expand the concept of design studies as a broad field of interdisciplinary research and creativity. It is an invitation to see and notice things that are sometimes not obvious, but can be an inspiration for innovative design solutions.

 

Skip to content