Šiaulių dailės galerijoje šį rudenį lankosi Šiaulių universitetinės gimnazijos moksleiviai, kurie išbando mokymasi naujoje ervėje.

Šiaulių universitetinėje gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas šiuolaikinio jaunuolio mokymosi įpročių formavimui. Tam tikslui įgyvendinti pasitelkta moderni, kūrybiška ir, svarbiausia, efektyvi metodika, kuri įtraukia moksleivius, yra jiems aktuali.

Tad šį rudenį gimnazijos moksleiviai turi galimybę formuoti savo mokymosi įpročius per vizualinio mąstymo strategijas Šiaulių dailės galerijoje. Ši metodika gali būti derinama su skirtingais mokymosi dalykais, todėl ne tik gimnazijos mokiniai, tačiau ir kai kurių dalykų mokytojai dalyvaus vizualinio mąstymo strategijų taikymo mokymuose. Mokymų metu pedagogai susipažins, kokiu būdu gali taikyti vizualinio mąstymo strategiją savo dalyko pamokose.

Vizualinio mąstymo strategija (angl. visual thinking strategy) – Niujorko Modernaus meno muziejaus (MoMA) edukatoriaus Philippe’o Yenawine’o ir psichologės, kognityvinių mokslų specialistės Abigail Housen sukurtas meno pažinimo ir matymo būdas, kuris padeda išgirsti kitus žmones, bendraamžius, šeimos narius ir ugdyti tarpusavio pasitikėjimą. Vizualinio mąstymo strategija siūlo nukreipti mintis į meno kūrinį ir žiūrėti į jį kartu su kitais. Tai gali tapti kasdienine emocinį ir socialinį intelektą auginančia praktika. Užsiėmimas grįstas atviru dialogu, jame naudojama universali klausimų sistema, skatinanti stebėti ir apibūdinti, interpretuoti, remiantis argumentais, nuosekliai samprotauti, ugdyti kritinį mąstymą, viešojo kalbėjimo įgūdžius, kūrybiškumą, komunikacinius gebėjimus ir emocinį intelektą – šiuolaikinėje visuomenėje svarbius gebėjimus.

Vizualinio mąstymo strategijos padeda ugdyti tiek mokykloje, tiek asmeniniame gyvenime svarbias kompetencijas, tokias kaip kritinis mąstymas, aktyvus klausymas, gebėjimas diskutuoti, argumentuoti, gebėjimas mąstyti kūrybiškai. Taip pat ši metodika stiprina bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, kurie mokiniams dabar ir ateityje padės kurti sveikus ir produktyvius santykius su kitais žmonėmis.

Vizualinio mąstymo strategijos – tai Šiaulių universitetinės gimnazijos kartu su Menų ir mokymo namais bei Šiaulių dailės galerija įgyvendinamo projekto „Jaučiu ir bendrauju: teatro ir dailės duetas” dalis.

Vienas iš projekto tikslų – įgalinti specialiųjų ugdymosi poreikių, elgesio, lankomumo, motyvacijos sunkumų turinčius mokinius bei pedagogus ugdyti(-is) emocines bei socialines kompetencijas, taikant vizualinio mąstymo strategijas. Projektas finansuojamas visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administruoja sveikatos apsaugos ministerija, lėšomis.

Skip to content