[english below]
Lapkričio 25 d., penktadienį, 17.30 val. Šiaulių dailės galerijoje bus pristatoma Rafalo Piesliako plieno skulptūra „Tribūnos”.
Skulptūra bus įkomponuota prie paradinio Šiaulių Didždvario gimnazijos įėjimo.
Rafal Piesliak yra gerai žinomas dėl savo konceptualių erdvinių instaliacijų ir skulptūrų, kuriose svarbūs žmogaus ryšiai su jį supančia aplinka ir naujų patirčių formavimas. Kiekvienas atsistojęs už tribūnos įgauna preferenciją prieš kitus jo besiklausančius asmenis. Rafal Piesliak šiuo kūriniu performatyviai įtraukia žiūrovą į savo kūrybinį eksperimentą taip praplėsdamas kūrinio galimybes.
Rafal Piesliak (g. 1983) – menininkas, 2008 m. baigęs skulptūros bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje. Nuo 2009 m. aktyviai dalyvauja parodinėje veikloje Lietuvoje ir užsienyje, pristato skulptūrinius objektus viešosiose erdvėse, kuria scenografijas spektakliams. 2010 m. autorius gavo Lenkijos valstybinį apdovanojimą už nuopelnus kultūrai, o 2020 m. už instaliaciją „Sodas“ jam suteiktas geriausios ArtVilnius’20 skulptūros/instaliacijos apdovanojimas.
Parodos partnerė (AV17) galerija, įsikūrusi Totorių g. Vilniuje, yra vienuolika metų aktyviai su šiuolaikiniu menu dirbanti erdvė. Tai viena iš nedaugelio Lietuvoje veikiančių galerijų, pristatanti išskirtinai skulptūros ir instaliacijos meną. Be nuolatinės parodinės veiklos, galerija įgyvendina įvairius tarptautinius ir regioninius meninius bei edukacinius projektus, vykdo mainų programas su užsienio ir Lietuvos kūrėjais, taip skatindama šiuolaikinio meno sklaidą mūsų šalyje ir Europoje.

Instaliacija yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „Virus’27“ programos dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, MO muziejus, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ galerija, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras


Friday, November 25, 5:30 p.m. Rafal Piesliak steel sculpture “Tribunes” will be presented in Šiauliai art gallery.
The sculpture will be incorporated at the parade entrance of Šiauliai Didždvaris Gymnasium.
Rafal Piesliak is well-known for his conceptual spatial installations and sculptures, where human relations with the surrounding environment and the formation of new experiences are important. Anyone who stands behind the rostrum gets preference over other people listening to him. With this work, Rafal Piesliak performatively involves the viewer in his creative experiment, thus expanding the possibilities of the work.
Rafal Piesliak (b. 1983) – artist, 2008 after graduating from bachelor studies in sculpture at the Vilnius Academy of Arts. Since 2009 actively participates in exhibition activities in Lithuania and abroad, presents sculptural objects in public spaces, creates scenographies for performances. in 2010 the author received the Polish State Award for Merit to Culture, and in 2020 for the installation “Garden” he was awarded the best sculpture/installation at ArtVilnius’20.
The partner of the exhibition (AV17) gallery, located in Totorių st. In Vilnius, there is a space that has been actively working with contemporary art for eleven years. It is one of the few galleries operating in Lithuania that exclusively presents sculpture and installation art. In addition to permanent exhibition activities, the gallery implements various international and regional artistic and educational projects, conducts exchange programs with foreign and Lithuanian creators, thus promoting the spread of contemporary art in our country and Europe.

The installation is part of the program of the contemporary art and fashion festival “Virus’27”.

Organizer Šiauliai Art Gallery

The festival is financed by Šiauliai City Municipality and the Lithuanian Culture Council

The main information partner is Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, MO museum, „The Rooster gallery“, „Meno niša“ gallery, State Drama Theater of Šiauliai, Šiauliai athletics and wellness center, Nuepiko dance troupe

Skip to content