Medijų meno festivalio ENTER’15 atidaryme
instaliacijos „Apie vaizdo kūną“ (notes on the body of the image) pristatymas.

Garsas: James Wilkie
Vaizdas: Geistė Kinčinaitytė

Ši instaliacija – tai vizualūs ir garsiniai ‘užrašai’ iš didesnio tiriamojo projekto apie sensorinį suvokimą mene, kuriame nagrinėjamos jungtys tarp barokiškųjų haptinių potyrių ir žiūrovo įkūnyto ryšio su ekranu (projekcija, skaitmeninis ekranas ir pan.). Projekte persiklojantys medijų archeologijos, meno istorijos ir šiuolaikinės vaizdų kultūros laukai suteikia kūno, vaizdo ir technologijos tyrinėjimams tiek praktinės, tiek konceptualios erdvės žvelgti į žiūrovo kūną kaip į pagrindinį patirties mediatorių. Jaučiu, vadinasi, egzistuoju.

Daugiau apie autorę
http://www.geistekincinaityte.com/

James Wilkie instaliacijai sukūrė garsą, konceptualiai sureagavus į projekto idėją. Wilkie išvertė J. S. Bacho kūrinį iš tradicinės baroko harmonijos, taip vadinamosios ‘žemiškosios’ struktūros (telluric), į šiuolaikinės muzikos konceptais paremtą harmoninę kalbą. Ši transformacija pakeitė linijinišką kūrinio tėkmę į daugiasluoksnio, laike ir erdvėje besivystančio garso patyrimą.

Skip to content