Šiaulių dailės galerija iki rugsėjo 30 d. (imtinai) kviečia teikti paraiškas parodų ar menininkų projektų įgyvendinimui Galerijoje 2025 metams.

PATEIKTI PARAIŠKĄ GALITE KELIAIS BŪDAIS:

1) užpildę formą, kurią rasite ČIA;

2) atsiuntę el. paštu siauliudailesgalerija@gmail.com užpildytą paraišką bei prisegę darbų pavyzdžius;

3) pristatę užpildytą paraišką ir darbų pavyzdžius į Šiaulių dailės galeriją (Vilniaus g. 245).

Jei pasirinkite 2 arba 3 pildymo variantą, tuomet parsisiųskite paraiškos formą paspaudę ČIA.
DĖMESIO! Paraišką pildykite tik parsisiuntę ją į savo įrenginius.

_ _ _

Šiaulių dailės galerijos salių planą galite rasti čia: https://siauliugalerija.lt/menininkams/

_ _ _

PASTABA: Šiaulių dailės galerija pasilieka teisę spręsti apie paraiškos tinkamumą, nustatyti ir keisti parodos laiką, ekspozicinį plotą. 

Šiauliai Art Gallery until September 30 (inclusive) invites applications for the implementation of exhibitions or artists’ projects in the Gallery for the year 2025.

YOU CAN SUBMIT AN APPLICATION IN SEVERAL WAYS:

1) by filling out the form HERE;

2) after sending an e-mail to siauliudailesgalerija@gmail.com the completed application and attached work samples;

3) after delivering the completed application and work samples to the Šiauliai Art Gallery (Vilniaus St. 245).

If you choose option 2 or 3, then download the application form HERE.
ATTENTION! Complete the application only after downloading it to your devices.

_ _ _

You can find the hall plan of the Šiauliai Art Gallery here: https://siauliugalerija.lt/menininkams/

_ _ _

NOTE: The Šiauliai Art Gallery reserves the right to decide on the suitability of the application, to set and change the exhibition time and exhibition area.

 

Skip to content