Das Vegas performansas „Įvertinimas/Valuation“ vyks 2017 m. gegužės 11 d. 17.00 val. festivalio ENTER’15 atidaryme.
Das Vegas suteiks jums galimybę investuoti į meną!

Das Vegas – lietuvis menininkas, pastaraisiais metais nuolat keliaujantis tarp Lietuvos ir Švedijos. Šiuo metu Švedijoje studijuoja meno doktorantūrą. Menininko darbai eksponuojami svarbiausiuose pasaulyje medijų meno festivaliuose, įskaitant Europos šiuolaikinio meno bienalę „Manifesta“, Stambulo bienalę, Talino spaudos trienalę, meno festivalį Brazilijoje „Video Brasil“ ir kitur.
Menininkas Das Vegas inicijuoja projektą „Meno vertė: 2% parama“, kuriuo kiekvienam, kuris menininkui paskirs 2% savo gyventojų pajamų mokesčių, žada sukurti po meno kūrinį. Projekto metu sukurtų kūrinių atlikimo technikos ir formatai bus derinami su mecenatu, o kiekvienas meno kūrinys atspindės rėmimo metu gautą sumą jam įgyvendinti. Tokiu būdu menininkas siekia populiarinti meno mecenatystės ir kolekcionavimo kultūrą Lietuvoje.
Šį projektą menininkas skiria tiems, kurie sako, kad ir jie gali būti menininkai – jis pakviečia juos būti menininkais kartu. Tokį novatorišką užmojį lėmė ir VMI pritaikytos mokestinės naujovės: šiais metais pirmą kartą Lietuvos gyventojai gali paremti menininkus skirdami iki 2 proc. Deklaruojamo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) meno kūrėjams. Autorius teigia, kad šis projektas – puikus būdas pasiekti žmones, kuriems šiuolaikinis menas vis dar skamba kaip keiksmažodis. Prašytas trumpai apibūdinti projektą, menininkas jį apibrėžė vienu sakiniu: platformoje www.MenoVerte.lt, kiekvienas, parėmęs menininką, gauna meno kūrinį.
Projektas „Meno vertė“ kelia įvairius klausimus: kaip ir kas matuoja meno vertę, kas tą vertę apmoka, kur baigiasi ar prasideda meno kūrinio kelionė; kitaip tariant, keliami klausimai apie meno rinką, meno politiką, meno kolekcionavimą, paramą menui ir kultūrai. Jis įgyvendinamas skirtingomis formomis: Europos bienalėje „Manifesta“ ir galerijoje Sodų 4 jis tapo performansu-aukcionu, šįkart – paramos platforma, planuojama kūrinį išplėsti į kitas formas ir įgyvendinti jį bendradarbiaujant su daugiau menininkų.

PAREMTI MENĄ AR Į JĮ INVESTUOTI?

Nuo 2017 m. pradžios Lietuvos spaudos antraštės raibuliuoja informacija apie naujausius mokesčių įstatymu pakeitimus. Pakeitimai paliečia visus, užsiimančius individualia veikla – taigi ir neretą kultūros kūrėją ir menininką. Visi jie prislegiami dar didesnio mokesčių akmens. Tačiau žinias apie sunkėjančią buitį bent kiek „pragiedrija“ Kultūros ministerijos iniciatyva priimtos pataisos, kuriomis meno kūrėjo status turintiems Lietuvos piliečiams suteikiama teisė gauti 2% paramą (lig šiol pajamas deklaruojantys asmenys galėdavo 2% skirti tik įvairioms paramos gavėjo status turinčioms organizacijoms).
Prasidėjus 2016 metų deklaravimo laikotarpiui, iki kurio pabaigos dar mėnuo (Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad prašymai skirti paramą privalo būti pateikti iki šių metų gegužės 2 dienos), socialiniuose tinkluose pastebėtas sujudimas: meno kūrėjo statusą turintys ir Kultūros ministerijoje laiku užsiregistravę menininkai informuoja apie šią naują galimybę jiems paskirti 2%. Tai tiesiogiai menininkus pasieksianti parama, suteikiama neišleidžiant nė cento, o paprasčiausiai nukreipiant dalį ir taip mokamų mokesčių valstybei sumokamų mokesčių. Precedento neturinčioje programoje šiemet užsiregistravo 930 meno kūrėjo statusą turinčių asmenų.
„Ne vienas menininkas yra bent kartą girdėjęs pasipiktinimą, kad juos reikia remti, tai dar viena priežastis šiam projektui, nes „Meno vertė“ suteikia galimybę investuoti į meną. Aš tą 2% man skirtą investiciją suprantu kaip pareikštą pasitikėjimą mano kūryba. Jaučiau norą iš viso to padaryti ką nors daugiau. Todėl paskirta parama bus tik proceso pradžia – tiek man, tiek tam, kuris ją skyrė,“ – aiškina menininkas. Kiekvienas, paskyręs 2% GPM ir susisiekęs su menininku, gaus meno kūrinį, liudijantį investuotą sumą.

KOLEKCIONAVIMAS – NE KAI KURIEMS, O KIEKVIENAM
Projekto tinklapyje informaciją apie meno mecenatystę ir meno kolekcionavimą talpinantis menininkas žengia koja kojon su Lietuvos meno rinka, kurios nauja tendencija – kolekcionuoti šiuolaikinį meną. Tiesa, daugeliu atveju kolekcionavimo aistra siejama su tam tikromis valdomo biudžeto apimtimis, tad spaudoje pasirodantys vienas kitas straipsnis apie mokymus kolekcininkams ar paskaitas, skaitomas kolekcionierių, retai patraukia platesnės auditorijos dėmesį.
Das Vegas aiškina, kad kolekcionavimas – prieinamas ir įmanomas, jeigu pradedama nuo mažų iniciatyvų, jaunų kūrėjų ir bendrasavininkystės (keli savininkai drauge įsigyja vieną kūrinį). Tačiau atskleidžia ir kitą šiuolaikinio meno kolekcionavimo tiesą: šiuolaikinio meno rinka sudėtinga ir visiškai nenuspėjama. Kaip pavyzdį jis nurodo, kad žymūs modernizmo kūrėjų darbai meno rinkoje aukcionuose vertinami dešimtimis milijonų, tačiau šiuolaikinio meno kūrinys šiandien gali būti vertas milijono, o rytoj – nuvertėti. Anot Das Vegas, kolekcionieriai nuolat mokosi, domisi, dalyvauja, kol galiausiai pradeda virti šiuolaikinio meno sultyse, ir viskas – iš aistros ir smalsumo.
Visas Das Vegas projektas, informacija ir duomenys apie tai, kaip skirti 2%, apie investavimo grąžą ir šiek tiek pradinių žinių apie kolekcionavimą talpinama tinklapyje 
www.menoverte.lt.

Skip to content