(Please scroll down for the EN version)

Šiuolaikinio meno festivalis VIRUS‘24
2019 10 25 – 2019 12 15
Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245

Maloniai kviečiame jus lapkričio 15 d. (penktadienį) 16 val. į Ievos Mediodios kūrybos parodos
„IEVA MEDIODIA / IŠ NIUJORKO Į 90-tųjų VILNIŲ“ atidarymą.
Parodą pristato Vilniaus rotušė.

Atidarymo metu vyks Nancie Naive performansas – singlas “Ambitious”.

Garsinės atidarymo scenografijos kokybę garantuos visiems puikiai žinomas OBCDN.
https://soundcloud.com/obcdn

Tarpneuroninių galaktikų vilionės

2019 metais Vilniaus Rotušėje ir Trivium galerijoje surengtos dvi Ievos Mediodios parodos: „Įkelta Atmintis / Uploaded Memory“ ir „Fiziniai analogai / Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“ bei Šiaulių dailės galerijoje atidaroma trečioji paroda „Ieva Mediodia / Iš Niujorko į 90-tųjų Vilnių“, suteikia galimybę išsamiai susipažinti su dinamiškais šios talentingos menininkės kūrybinio gyvenimo vingiais. Toks parodų ciklas pilnai atskleidžia šios kūrėjos savitumą lietuviškos tapybos kontekste ir  ryškiai brėžia Ievos Mediodos kūrybos liniją šiuolaikinio Lietuvos meno istorijoje.
Ieva Mediodia ne tik „Gerų blogybių“ dalyvė, ji tapybos meno novatorė, aktyvi Niujorko meno scenos dalyvė. Menininkės kūryboje savitai reiškėsi svarbiausi posąjūdinės Lietuvos meno lūžiai, modernistinės tapybos transformacija į feministinius, kūniškai faktūrinius autorinės technikos dienoraščius.
Stipri jausminė ekspresija ir mokslinis diskursas jos kūryboje sintezuojasi į dabarties jausenas įkūnijančius perregimus, radioaktyviai tviskančius objektus.
Tokios tapybos lietuviškame kontekste labai trūko nuo „gerų blogybių“ laikų. Ievos gebėjimas derinti kosminių tolių gundymus su neuronų blyksniais, nervingą linijinį piešinį su detalizuota architektonika, geometrines schemas su spontaniškais liejimais reikalauja ypatingos potėpio kaligrafijos, netikėtų pauzių, glotnių paviršių ir perregimų struktūrų.
Tai generatyvinės tapybos principas, kuriame atsitiktinumo ir logikos sąveika tiesiog akyse kuria fantastiškų figūrų knibždėlyną, bekryptę takių potėpių, aitrių spalvų ir skvarbių linijų ekspansiją.
Šioje virtualioje erdvėje nėra nuorodų į gravitacijos dėsniais valdomą žemišką gedulingo kolorito pasaulį. Greičiau, tai žudančiai gražaus sprogimo dinamika, šventinis tarpneuroninių jungčių šokis ir grakšti sinapsių choreografija.
Todėl šios menininkės kūriniai tokie iššaukiančiai dirginantys, nubloškiantys į nežinomybę, išvengiantys žvilgsnio. Tai svaigių potyrių erdvė. O jie įmanomi tik šviesmečių greičiu artėjančio ir optinių nervų kamštyje sprogstančio horizonto akivaizdoje.
Todėl taip įdomu stebėti Ievos pastangas vizualiai reflektuoti neurogenezės procesus, sujungti juos su virtualiais pasauliais, nubrėžti neįmanomo kartografijas.
Kuratorius Virginijus Kinčinaitis

Daugiau apie autorę

Ieva Mediodia gimė ir užaugo Kaune, kur baigė Kauno dailės gimnaziją.  1987 metais įstojo į Vilniaus Dailės akademiją. 1992-1993 metais Ieva Mediodia mokėsi tuo metu vizituojančio dėstytojo Kęstučio Zapkaus klasėje, Vilniaus Dailės Akademijoje. Profesoriaus dėstymas netruko tapti savotiška legenda. Tokio reiškinio paskatinti studentai, tarp jų ir Ieva, įkūrė menininkų grupę „Geros Blogybės”.  1996 menininkė, paskatinta mokytojo K. Zapkaus, išvyko studijuoti magistrantūros į Niujorko Hunter koledžą. Niujorke Ieva Mediodia kartu su keletu kitų menininkų įkūrė meno programą  „Sla307 Artspace”, kuri  gyvavo nuo 2014- 2019 m.  Tai  buvo lietuvių išeivijos organizacijos SLA (Susivienijimas Lietuvių Amerikoje) veiklos dalis, kuri skatino  lietuvių ir kitų tautybių menininkų bendradarbiavimą Niujorke.
Nuo 1992 iki dabar, menininkė pastoviai kuria ir eksponuoja savo kūrinius  asmeninėse ir jungtinėse parodose ne tik žymiose JAV galerijose, bet ir daugelyje Europos šalių – Lietuvoje, Prancūzijoje, Italijoje, Rumunijoje, Suomijoje.  Dailininkė yra apdovanota George Soros organizacijos premija, taip pat Westerly Trust (Londonas) ir Graf Travel (New Yorkas) premijomis.
2012 m. autorės kūryba plačiai pristatyta Vilniuje, galerijoje „Vartai”. 2019 m. Ieva Mediodia į Lietuvą sugrįžo su parodų triptiku Vilniaus Rotušėje, Trivium galerijoje ir Šiaulių dailės galerijoje.
Šių parodų projektui vadovauja Vilniaus Rotušė
http://www.ievamediodia.com/

Išsamus Aistės Kisarauskaitės tekstas apie Ievos Mediodios kūrybinį kontekstą
https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2019-06-28/Desimtojo-desimtmecio-kontekstai

Daugiau apie performanso menininkę Nancie Naive.

Nancie Naive (Emilė Skolevičiūtė, g. 1997 m.) – superžvaigždė, kylanti šiuolaikinio meno ir popso laukuose. Nancie gyvena bei kuria Vilniuje. Jos kūriniuose nagrinėjamas moters vaidmuo šių dienų visuomenėje, tarp populiariosios kultūros ir krikščionybės įvaizdžių, tad Nancie nagrinėjamų problemų visumą sutalpina superžvaigždės savoka. Nancie save pačią pateikia kaip meno kūrinį.
https://www.facebook.com/nancienaive/

Rėmėjai: Lietuvos Kultūros taryba, Šiaulių miesto savivaldybė.
Informaciniai rėmėjai: LRT Plius, savaitraštis „Etaplius“, naujienų portalas „Etaplius“, dienraštis „Šiaulių kraštas, dienraštis „Šiaulių naujienos“.

Partneriai: Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, wãpsva LT dizaino namai“, „BIS A BIS“, UAB „Balheidas“, Šiaulių valstybinis dramos teatras, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių profesinio rengimo centras, Šiaulių kultūros centras, Vilniaus rotušė, Fotografijos muziejus.
Organizatorius: Šiaulių dailės galerija.

Contemporary Art Festival VIRUS’24
2019 10 25 – 2019 12 15

15th of November (Friday) VIRUS ART 4 p.m.
Exhibition of works of Ieva Mediodios
“IEVA MEDIODIA / FROM NEW YORK TO VILNIUS 90”
(Šiauliai Art Gallery, Vilniaus St. 245)

Nancie Naive’s single “Ambitious”
Audio Stage Design – OBCDN.

Attractions of Transneuronal Galaxies

In 2019  two exhibitions of Ieva Mediodia—Physical Analogs/ From New York to the 90’s of Vilnius and  Uploaded Memory , were taking place at Vinius City Hall and Trivum gallery in Vilnius.  And soon a third solo show of Ieva – /From New York to the 90’s of Vilnius / in Šiauliai Art Gallery is going be on view.   For the first time, these exhibitions provide an opportunity to become acquainted with the dynamic bends of the creative life of this artist. Most importantly—the cycle of three shows encompasses the author’s originality within the context of Lithuanian painting, and as well highlighting the creative lineage of Ieva Mediodia in the history of contemporary Lithuanian art.
Ieva Mediodia—not only a former participant of Good Evils, she’s also became an innovator in the art of painting and, as well, an active representative of the New York art scene.
Her earlier works revealed some important fractures within Lithuanian art during post-political movement—Sajudis (Movement) time, the transformation of modernist painting into feminist and autobiographical, bodily textured diaries.  In her later artwork, a strong sensual expression, together with scientific discourse, merge into senses of the present embodying her paintings into translucent objects shining in radiant colors.
Naturally, this manner of painting was necessary to emerge from the Good Evils’ period.  Ieva’s ability to combine luring cosmic distances with neuronal flashes, nervousness of lines of the drawing with detailed architectonics, geometric diagrams with spontaneous spills of paint, requires a particular gestural calligraphy, unexpected breaks, sleek surfaces and translucent layering.  It is a principle of generative painting, where the interplay between accident and reasoning creates a fantastic buzz of shapes unfolding right before one’s eyes.
In this virtual space there are no references to gravitational laws, which are usually bound to a world of mournful, earthly colors.  It is rather a dynamics of a killingly beautiful explosion, a festive dance of interneuronal connections and an elegant synaptical choreography.  Therefore this artist’s artworks are provocatively irritating, casting one into the unknown and escaping a straightforward look. It is a space of mind-bending experiences.  And it is only possible in the presence of horizons approaching at the speed of light and exploding in the optic nerve congestion. It then becomes a challenge to observe Ieva’s efforts to visually reflect the processes of neurogenesis, to connect them to virtual worlds and draw impossible cartographies.
Curator Virginijus Kinčinaitis

More about Ieva Mediodia

Ieva Mediodia was born in Kaunas, Lithuania.  In 1887 she attended the Art Gymnasium in Kaunas, and went on to study at the Academy of Fine Arts in Vilnius, where she earned a BFA in painting in 1993. In her last year at the Academy, she had a painting class with the New York artist Kes Zapkus and was inspired to study art in the United States. She was a cofounder and a member of prominent art group “Good Evils” in Vilnius.  She left Vilnius in 1996 to study painting at Hunter  College, New York, and earned an MFA in 2001.
Since graduation in Vilnius Art Academy and New York Hunter College  she has gained attention and participated internationally in numerous exhibitions in France, Finland, Romania, Italy, as well as many in Lithuania and the USA.  Notably Ieva Mediodia was represented by prominent New York dealer and gallery owner Annina Nosei in Chelsea New York, who has exposed Ieva’s work to a larger audiences and showed her artwork in Europe and the US.
Her awards include Grant for the Arts an Individual Grant from the Lithuanian Council for Culture; a Graf Travel Grant to Pompeii from Hunter College; a Westerly Trust Grant, London; and a Soros Foundation Grant for an exhibition in Lyon, France.  Her works are are in many private collections internationally including Lewben Art Foundation (Vilnius), MO museum(Vilnius)
Since 2014-2019 was a cofounder of nonprofit art program Sla307 Artspace at Lithuanian Alliance of America, which was a collaboration in between artists of Lithuanian and other nationalities in New York
In 2012 artist had a broad presentation of her work at gallery Vartai. In 2019 ieva Mediodia  returnes to Lithuania with the the cycle of three exhibitions -Vinius City Hall, Trivum gallery( Vilnius) and Siauliai Art Gallery(Siauliai)

More about performance artist Nancie Naive.

Nancie Naive’s single “Ambitious”
Nancie Naive (Emilė Skolevičiūtė, born 1997) is a superstar rising in the fields of contemporary art and pop. Nancie lives and works in Vilnius. Her work explores the role of women in contemporary society, between popular culture and Christianity, so that Nancie fits in with the concept of a superstar. Nancie presents herself as a work of art. Nancie began her creative career at the VDA Department of Sculpture, presenting her works at the exhibitions “JCDecaux Prize 2019: Not for Who Asked” at CAC, 2019; “The 17th Century” In Autarchy, 2019; “Spring Exhibition” at the Martynas Mažvydas National Library, 2019; Play Within the Walls of the Academy, MOCAK, 2018; at art fairs ArtVilnius’18 and ArtVilnius’

Sponsors: Lithuanian Council for Culture, Šiauliai City Municipality.
Information sponsors: LRT Plius, Etaplius weekly, Etaplius news portal, Šiaulių kraštas daily, Šiaulių naujienos daily.

Partners: Šiauliai Athletics and Wellness Centre, wãpsva LT design house, BIS A BIS, Balheidas UAB, Šiauliai State Drama Theater, Šiauliai State College, Šiauliai Vocational Education And Training Centre, Šiauliai Cultural Centre, Vilnius Town Hall, Museum of Photography.
Organizer: Šiauliai Art Gallery.

 

 

Skip to content