Rugsėjo 9 d., šeštadienį, 13.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma jubiliejinė Dalvyčio Udrio tapybos paroda „Fides Colore“ („Tikėjimas spalvomis“). 

Paroda veiks iki rugsėjo 23 d. 

Šiauliečio menininko Dalvyčio Udrio tapybos paroda „Fides Colore“ – tai paskutinių kelių dešimtmečių kūrybos apžvalga, tapybos formų ir spalvinių santykių paieška.

Jubiliejinė Dalvyčio Udrio paroda apie spalvas, apie jų reikšmę mene ir gyvenime, apie spalvų magiją, apie spalvos ir potėpio sintezę. Tokia tema neatsitiktinė. Šio menininko kūryboje nuolat vyksta kova tarp piešinio, potėpio ir spalvos. Dažniausia laimi atvira, liepsnojanti spalva. Ji prasiveržia per piešinio konstrukcijas, potėpių paviršius, sunkiasi per drobę, raibuliuoja blikais. Gęsta šaltų ir degančių tonų grumtynėse. Kai kur spalvas pasiglemžia ikonografiniai motyvai, o kai kur jos tuos motyvus sėkmingai ištirpdo nesibaigiančioje atspalvių žaismėje. Dalvytis siekia artimiausio, betarpiškiausio ryšio su žiūrovu, o spalva tokiam kontaktui yra veiksmingiausia. Ji hipnotizuoja žvilgsnį ir akimirksniu perkelia mus kaleidoskopišką, svaiginantį grynų spalvų pasaulį. Tai, kuo tikras menininkas tiki.

Dalvytį žinome ir kaip platesnių užmojų kūrėją. Galima būtų rikiuoti šio menininko sukurtus performansus, skulptūrinius, garso objektus, jo aistrą robotikai, eksperimentavimą grafikos technikomis. Dalvytis visada buvo atviras laikmečio iššūkiams, nedvejodamas keisdavo raiškos būdus, todėl sukaupė įvairiapusę meninę patirtį, kuria dabar sėkmingai dalinasi pedagoginėje veikloje.

Virginijus KinčinaitisSeptember 9, 1:00 p.m. The jubilee painting exhibition of Dalvytis Udris “Fides Colore” (“Faith in Colors”) opens in the Šiauliai Art Gallery.

The exhibition will be open until September 23.

The painting exhibition “Fides Colore” by Šiauliai artist Dalvytis Udris is an overview of the work of the last few decades, a search for painting forms and color relations.

The anniversary exhibition of Dalvytis Udris about colors, about their meaning in art and in life, about the magic of colors, about the synthesis of color and stroke. Such a topic is not accidental. In the work of this artist, there is a constant struggle between drawing, stroke and color. An open, flaming color usually wins. It bursts through the constructions of the drawing, the surfaces of the strokes, weighs on the canvas, ripples with flashes. Dying in a scramble of cold and burning tones. In some places, the colors are swallowed up by iconographic motifs, and in some places they successfully dissolve those motifs in an endless play of shades. Dalvytis seeks the closest, most immediate connection with the viewer, and color is the most effective for such contact. It hypnotizes the gaze and instantly transports us to a kaleidoscopic, dizzying world of pure colors. What a true artist believes.

We also know Dalvytis as a creator of broader ambitions. One could list the performances, sculptural, sound objects created by this artist, his passion for robotics, experimentation with graphic techniques. Dalvytis was always open to the challenges of the times, he did not hesitate to change the methods of expression, therefore he accumulated versatile artistic experience, which he now successfully shares in his pedagogical activities.

Virginijus Kinčinaitis

 

Skip to content