2022 m. gruodžio 22 d. – 2023 m. sausio 29 d. Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140, Šiauliai) veikia teminė Mindaugo Lukošaičio ir Virginijaus Kinčinaičio paroda „en + tropē“, kurią pristato šiuolaikinio meno festivalis VIRUS’ 27.
„Stebint vienas kito piešinius ir fotografijas socialiniuose tinkluose, į galvą šovė mintis apie bendrą parodą. Kelis metus Mindaugas dalinosi karo nuniokotų ir apleistų namų, griūvančių interjerų ir sulaužytų baldų, nusiaubtų svetainių ir yrančių sienų, išlaužtų durų ir langų ertmių vaizdais. Piešiniai skleidė slogias apleistumo, prievartos, laikinumo ir nesaugumo, benamiškumo ir entropijos nuotaikas. Geopolitiškai tai būdinga Lietuvos situacijai – nuolat užkariaujamai nesaugumo, prievartos ir griuvėsių teritorijai. Kita vertus, griuvėsiai simbolizuoja negebėjimą susitvarkyti su gamtos iššūkiais, tai gali būti namų netvarumo simbolis, nutrūkusių socialinių ryšių išraiška. Visa tai rūpėjo ir man.“
Ištrauka iš Virginijaus Kinčinaičio parengtos anotacijos.
Plačiau apie parodą: https://i.fotomuziejus.lt/oUL1z
__________
ORGANIZATORIUS
Šiaulių dailės galerija
RĖMĖJAI
Šiaulių miesto savivaldybė
Lietuvos kultūros taryba


2022 December 22 – 2023 January 29 The Museum of Photography (Vilniaus St. 140, Šiauliai) hosts the thematic exhibition “en + tropē” by Mindaugas Lukošaitis and Virginijas Kinčinaitis, presented by the contemporary art festival VIRUS’ 27.
“While observing each other’s drawings and photographs on social networks, the idea of a joint exhibition came to mind. For several years, Mindaugas shared images of war-ravaged and abandoned houses, collapsing interiors and broken furniture, ruined living rooms and existing walls, broken doors and window cavities. The drawings conveyed depressing moods of abandonment, oppression, transience and insecurity, homelessness and entropy. Geopolitically, this is typical of Lithuania’s situation – a constantly conquered territory of insecurity, coercion and ruins. On the other hand, ruins symbolize the inability to cope with the challenges of nature, it can be a symbol of the impermanence of the house, an expression of broken social ties. I was also concerned about all this.”
Excerpt from the annotation prepared by Virginijus Kinčinaitis.
More about the exhibition: https://i.fotomuziejus.lt/oUL1z
__________
ORGANIZER
Šiauliai Art Gallery
SPONSORS
Šiauliai city municipality
Lithuanian Council of Culture
Skip to content