Lapkričio 23 d., ketvirtadienį, 19.00 val. kavinėje „Coffas“ vyks slemo varžytuvės.
Renginys nemokamas. Registracija skaitovams: bit.ly/48TovGX
Slemas – tai poezijos varžytuvės, kurių metu poetai atlieka savo parašytus kūrinius prieš gyvą auditoriją, kuri vertina poetų pasirodymus. Slemo poezijoje svarbu atlikimas, sakytinio žodžio įtaigumas ir poeto gebėjimas savo pasirodymu pritraukti auditorijos dėmesį, tad vertinamas ne tik tekstas, bet visa ko dermė.
Nori dalyvauti?
Informacija skaitovams:
– tik autoriniai tekstai (aliuzijoms ir postmodernui – taip);
– pasirodymo laikas skaitytojui – 3 min (visos jos – tik jums, tad pasimėgaukit);
– skaitytojai pasiruošia trims etapams;
– teksto formatas ar žanras neturi apribojimų;
– rekvizitams ir instrumentams – ne.
_ _ _
Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.
Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba
Organizatorė – Šiaulių dailės galerija
Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija
Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių “Aušros” muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras
Festivalio dizaino autorius – Marius Žalneravičius

Thursday, November 23, 7:00 p.m. a slam competition will be held in the “Coffas” cafe.

The event is free. Registration for readers: bit.ly/48TovGX

A slam is a poetry competition in which poets perform their written works in front of a live audience that judges the poets’ performances. Performance, the evocativeness of the spoken word and the poet’s ability to attract the audience’s attention with his performance are important in slam poetry, so not only the text is valued, but the harmony of everything.

Want to participate?

Information for readers:

– only author’s texts (for allusions and postmodern – yes);
– performance time for the reader – 3 minutes (all of them are only for you, so enjoy);
– readers prepare for three stages;
– text format or genre has no restrictions;
– for props and instruments – no.

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai “Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

Skip to content