Šiaulių dailės galerijoje ir kitose viešose miesto erdvėse 2015 -2018 metais jau
vyko didelio susidomėjimo susilaukę  paskaitų ciklai „Meno visuomenė“.

Viešos paskaitos apie vaizduojamojo meno istoriją, dailės ir
vizualinės kultūros santykį, apie garsių kūrinių ir menininkų likimus sutelkė plačią
miesto auditoriją – moksleivius, jaunimą, profesionalus, senjorus, pedagogus,
menininkus. Todėl nuspręsta ir 2019 metais rengti šių paskaitų tęsinį. Per
renginius audiovizualiai ir interaktyviai bus toliau tyrinėjami ir interpretuojami
svarbiausi  meno istorijos bruožai, dėsningumai, kūrėjų likimai. Šis paskaitų
ciklas kaip niekada aktualus žlugus Šiaulių universiteto menų fakultetui. Mieste
nebėra vaizduojamojo meno studijų, o miestiečių poreikis kultūrai ir meno
pažinimui auga. Todėl tokios paskaitos yra reali išeitis iš labai komplikuotos
situacijos mieste.

Labai kviečiame Jus į menotyrininko Virginijaus Kinčinaičio viešų paskaitų ciklo „Meno visuomenė V“ renginius.

2019 m. lapkričio 1 d. 2019 m. lapkričio 1 d Paskaita „Gamtos struktūros“ Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245
2019 m. lapkričio 6 d 2019 m. lapkričio 6 d Paskaita „Skaitmeninis impresionizmas“ Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245
2019 m. lapkričio 13 d 2019 m. lapkričio 13 d Paskaita „Maištingas muziejus“ Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245
2019 m. lapkričio 20 d 2019 m. lapkričio 20 d Paskaita „Manierizmo ornamentas“

 

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245
2019 m. lapkričio 27 d 2019 m. lapkričio 27 d Paskaita „Rococo maskaradas“ Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245
2019 m. lapkričio 30 d 2019 m. lapkričio 30 d. Paskaita „Romantizmo utopijos“

 

Šiaulių dailės galerija, Vilniaus g. 245

Organizatorius „Menininkų klubas“
Partneris Šiaulių dailės galerija
Rėmėjas Lietuvos kultūros taryba

Apie pranešėją

Virginijus Kinčinaitis (g.1965) Menotyrininkas, kritikas, pedagogas. 1999 m. Vilniaus dailės akademijos Menotyros katedroje įgijo meno istorijos ir teorijos specialybę. Nuolat aktyviai dalyvauja visuomeninėje, ekspertinėje ir taikomojoje menotyrinėje veikloje. Paskelbė kelis šimtus teorinių, kultūrologinių ir kritinių straipsnių, išleido tris monografijas: „Interpretacijos: postmodernizmas, vizualinė kultūra, dailė“. Šiauliai: Saulės delta 2001; „Vizualinės kultūros kon/tekstai“. Šiauliai: Saulės delta, 2007; „Fotoregos pratimai“. Vilnius: Lietuvos fotomenininkų sąjungos leidykla, 2014.  Šiuo metu dirba Šiaulių dailės galerijos direktoriaus pavaduotoju (nuo 1992 m.) ir dėsto Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete (nuo 2010 m.). Nuo 2017 m. Lietuvos kultūros tarybos narys. 2016 m. suteikta LR Vyriausybės kultūros ir meno premija.

Skip to content