2024 m. balandžio 19 d., penktadienį, 17.00 val. Šiaulių dailės galerijoje atidaroma šiauliečio dailininko Virginijaus Šimoliūno tapybos paroda „MISTIKA“.

Paroda veiks iki gegužės 4 d.

[EN below]

APIE AUTORIŲ

Virginijus Šimoliūnas (g. 1951 m. liepos 25 d. Kelmėje) – Lietuvos dailininkas, tapytojas, pedagogas. 1974 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. Nuo 1974 m. Vilniaus gamyklos „Elfa“ dizaineris, projektavo magnetofonus „Tonika 10“, „Inkaras“. Vėliau Šiaulių televizorių gamyklos dizaineris. Nuo 1980 m. Šiaulių pedagoginio instituto (nuo 1997 m. Šiaulių universitetas) Menų fakulteto Dizaino katedros dėstytojas, docentas. „Gražinos dizaino studija“, „SSP grupės“ dizaineris. Nuo 1992 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Nuo 1979 m. dalyvauja miesto, respublikinėse bei tarptautinėse parodose. Surengė apie keturiolika personalinių parodų. Dailininko darbų yra prestižiniuose interjeruose Lietuvoje ir užsienyje. Paskutiniu metu dirba grafinio dizaino srityje. Svarbesni darbai: sukūrė firmų „Venta“, „Arkada“, „Liumenas“ firminį stilių, parduotuvių „Elva“, „Moteriški drabužiai“ vizualinę reklamą, nutapė paveikslus „Jūra“ (1983 m.), „Poza atostogoms“ (1992 m.), „Kryžius“ (1992 m.) ir kt. Virginijus Šimoliūnas yra pastovus metinės Šiaulių dailininkų parodos dalyvis, todėl šiauliečiai gerai žino jo grafišką, subtilių niuansų siurealistinę tapybą.

_ _ _

Mieli lankytojai, dalyvaudami parodų atidarymuose, neprieštaraujate, kad jie gali būti filmuojami ar fotografuojami, o jų nuotraukos viešinamos Šiaulių dailės galerijojs internetinėje svetainėje, žiniasklaidoje ar socialiniuose tinkluose.2024 April 19 5:00 p.m. “MISTIKA” painting exhibition of artist Virginijus Šimoliūnas from Šiauliai opens in Šiauliai art gallery.

The exhibition will be open until May 4.

ABOUT THE AUTOR

Virginijus Šimoliūnas (born July 25, 1951 in Kelmė) – Lithuanian artist, painter, teacher. 1974 graduated from Šiauliai Pedagogical Institute. Since 1974 Designer of the Vilnius factory “Elfa”, he designed tape recorders “Tonika 10”, “Inkaras”. Later, the designer of Šiauliai TV factory. Since 1980 Šiauliai Pedagogical Institute (since 1997 Šiauliai University) lecturer, associate professor, Faculty of Arts, Department of Design. “Gražina Design Studio”, designer of “SSP group”. Since 1992 Member of the Union of Lithuanian Artists. Since 1979 participates in city, national and international exhibitions. Organized about fourteen personal exhibitions. The artist’s works can be found in prestigious interiors in Lithuania and abroad. Recently works in the field of graphic design. More important works: created the corporate style of the companies “Venta”, “Arkada”, “Liumenas”, visual advertising of the stores “Elva”, “Women’s clothing”, painted the paintings “Jūra” (1983), “Poza ototogoms” (1992 ), “The Cross” (1992), etc. Virginijus Šimoliūnas is a regular participant of the annual exhibition of artists from Šiauliai, so the people of Šiauliai are well aware of his graphic, surrealist paintings with subtle nuances.

_ _ _

Dear visitors, when participating in exhibition openings, you do not mind that they can be filmed or photographed, and their photos are published on the Šiauliai Art Gallery’s website, in the media or on social networks.

Skip to content