Lapkričio 29 d., trečiadienį, 18.00 val. Valstybinio Šiaulių dramos teatro Mažojoje salėje vyks muzikinis performansas „Sporto grupė“.

Nuoroda į bilietus: https://shorturl.at/kAKQV

Muzikinio performanso „Sporto grupė“ idėja gimė sporto salėje, žaidžiant krepšinį. Įsiklausius į nesinchroniškai mušinėjamų kamuolių garsus, komandos narių šūksnius – visa tai suskambo kaip vienas didelis nesurežisuotas koncertas, – taip kilo akstinas pradėti penkerius metus trukusią kelionę į „muzikos per sportą“ bei „sporto per muziką“ tyrimą.

Iš sporto salėse, aikštelėse, tinklaraščiuose, video dienoraščiuose bei reklamos skelbimuose atrastų patirčių nuotrupų išaugęs kūrinys prisiliečia prie šiuolaikinio žmogaus potyrių pasaulyje, kuriame vadovaujamasi saviieškos, savikūros ir nuolatinio tobulinimosi „dėsniais“. Viena vertus, toks didelis dėmesys individualumui, kūno ir vidiniam grožiui – visuomenės raidos ir aukštos kultūros ženklas. Kita vertus, kai savirealizaciją suprantame kaip veikti, o ne būti – galbūt tai virsta dar vienu streso ir egzistencinio nerimo šaltiniu?

„Sporto grupės“ žaidime susilydo įvairios sporto pasaulio taisyklės ir įvaizdžiai. Tvankioje, treniruotų kūnų, jų pulsuojančių gyslų ir smilkinių persmelktoje erdvėje sukasi šešių DIY[1] instrumentų ansamblis. Įvairioms raumenų grupėms skirti treniruokliai suskamba kaip unikalūs muzikiniai instrumentai.

Idėja: Gabrielė Labanauskaitė
Režisūrinė koncepcija: Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell
Tekstai: Gabrielė Labanauskaitė, Viktorija Damerell
Muzika: Gailė Griciūtė
Veiksmas: Greta Štiormer, Viktorija Damerell
Scenografija ir kostiumai: Viktorija Damerell
Instrumentų koncepcija: Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell
Instrumentų gamyba: Rufcuts Studio
Kostiumų gamyba: Suoma Pilinkutė
Šviesos: Julius Kuršis
Garsas: Ignas Juzokas
Sporto grupė: Vaidas Bartušas, Denisas Kolomyckis, Justina Mykolaitytė, Agnė Semenovičiūtė, Jūra Elena Šedytė, Gintarė Šmigelskytė
Prodiuseris: Operomanija
Trukmė: 60 min.

_ _ _

Renginys yra šiuolaikinio meno ir mados festivalio „VIRUS’28“ dalis.

Festivalį finansuoja – Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba

Organizatorė – Šiaulių dailės galerija

Pagrindinis informacinis partneris – Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Partneriai ir rėmėjai: naujienų portalas „Etaplius“, AB „Šiaulių bankas“, UAB „Laurema“, UAB „Gorila reklama“, AB „Vilniaus Pergalė, „Soya Asia“, KĮ „Polifonija“, Valstybinis Šiaulių dramos teatras, Šiaulių Didždvario gimnazija, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centras, MO muziejus, Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Šiaulių valstybinė kolegija, Šiaulių technologijų mokymo centras, šokio trupė „NUEPIKO“, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus dizaino kolegija, Krokuvos meno mokyklos, Krokuvos mados savaitė, Estijos dailės akademija, Latvijos dailės akademija, UAB „Virginijus ir Ko“, Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokykla, Lvivo mados savaitė, Šiaulių „Aušros” muziejus, dizaino namai „Wapsva“, Šiaulių kultūros centras

Festivalio dizaino autorius – Marius ŽalneravičiusWednesday, November 29, 6:00 p.m. Musical performance „Sporto grupė” will take place in the Siauliai State Drama Theater.

Link to tickets: https://shorturl.at/kAKQV

The idea of the musical performance „Sporto grupė” was born in the gym while playing basketball. Listening to the sounds of balls being hit out of sync, the shouts of the team members – it all sounded like one big unstaged concert – this is how the impulse arose to start a five-year journey into the research of „music through sports” and „sports through music”.

The work, which grew out of fragments of experiences found in gyms, playgrounds, blogs, video diaries and advertisements, touches on the experiences of a modern person in a world governed by the „laws” of self-search, self-creation and continuous improvement. On the one hand, such great attention to individuality, body and inner beauty is a sign of social development and high culture. On the other hand, when we understand self-realization as acting and not being – perhaps it turns into another source of stress and existential anxiety?

In the game „Sporto grupė” various rules and images of the world of sports are merged. An ensemble of six DIY[1] instruments spins in a stuffy space permeated by trained bodies, their pulsing veins and temples. Trainers for different muscle groups sound like unique musical instruments.

Idea: Gabriele Labanauskaitė
Directorial concept: Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell
Texts: Gabrielė Labanauskaitė, Viktorija Damerell
Music: Gailė Griciūtė
Action: Greta Štiormer, Victoria Damerell
Scenography and costumes: Victoria Damerell
Concept of instruments: Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell
Instrument production: Rufcuts Studio
Production of costumes: Suoma Pilinkute
Lights: Julius Kuršis
Sound: Ignas Juzokas
Sports group: Vaidas Bartušas, Denisas Kolomyckis, Justina Mykolaitytė, Agnė Semenovičiūtė, Jūra Elena Šedytė, Gintarė Šmigelskytė
Producer: VšĮ „Operomanija”
Duration: 60 min.

_ _ _

The event is part of the contemporary art and fashion festival VIRUS’28.

The festival is financed by: Siauliai City Municipality and the Lithuanian Cultural Council

Organizer: Siauliai Art Gallery

Main information partner: Lithuanian National Radio and Television

Partners and sponsors: news portal „Etaplius”, AB „Šiaulių bankas”, UAB „Laurema”, UAB „Gorila reklama”, AB „Vilniaus Pergalė”, „Soya Asia”, KĮ „Polifonija”, State Drama Theater of Šiaulių, Šiaulių Didždvaris Gymnasium , Šiauliai Athletics and Wellness Center, MO Museum, Lithuanian National Art Museum, Šiauliai State College, Šiauliai Technology Training Center, dance troupe „NUEPIKO”, Vilnius Academy of Arts, Vilnius College of Design, Krakow Art School, Krakow Fashion Week, Estonian Academy of Arts, Latvian Academy of Arts, UAB „Virginijus ir Ko”, Šiauliai „Dagilėlis” Singing School, Lviv Fashion Week, Siauliai „Aušros” Museum, design house „Wapswa“, Siauliai Culture Centre

Festival design author: Marius Žalneravičius

Skip to content