2017 m. kovo 18 d., šeštadienį, 13 val. vyks Respublikinės tautodailės parodos „Lietuvių liaudies tekstilės ornamentika tautodailininkų kūryboje“ atidarymas Šiaulių dailės galerijoje, Vilniaus g. 245.

2017 metais Lietuvos tautodailininkų sąjungos Šiaulių skyrius rengia projektą, respublikinę tautodailės darbų parodą „Lietuvių liaudies tekstilės ornamentika tautodailininkų kūryboje“ skirtą tautinio kostiumo tematikai, gyvų tautodailės tradicijų paieškoms ir tęsimui. Parodos veikimo metu pravesime edukacinius užsiėmimus vaikams, jaunimui, miesto visuomenei.

Lietuvių liaudies ornamentą matome tekstilėje, drabužių puošyboje, keramikoje, architektūroje, metalo dirbiniuose ir kt. Lietuvių liaudies kalboje jis sutapatinamas su žodžiu “raštas” (margučių, juostų, buitinių indų, marškinių žičkų ir kt.). Ornamentas – natūralus tautos gilios praeities ir tikėjimo atspindys, tautą supančio pasaulio atvaizdavimas, požiūrio į pasaulį, jo reiškinius išsakymas.

Parodos dalyviai – tautodailininkai gyvenantys Lietuvoje. Parodoje bus eksponuojama vaizduojamoji ir taikomoji dailė, paprotinis menas ir Lietuvos regionų (žemaitiški, aukštaitiški, suvalkietiški, dzūkiški, Klaipėdos krašto) tautiniai kostiumai, kuriuos išaudė tautodailininkė iš Žemaitijos, Gargždų miestelio Zita Paulikienė. Tautinio kostiumo dalis (siuvinėtas prijuostes, skareles, pintas juostas ) eksponuos aukštaitės – Zita Lukytė, Liucija Lekienė, Nijolė Smailienė, Inga Hokušienė, Rasa Daukšienė, Aurelija Norvaišienė, Regina Martyšienė ir kt. Žemaitės – Birutė Poškienė, Sigita Milvidienė, Vitalija Monkienė, Augustas Monkus – rodys šiandienos išaustas Lietuvos regionų juostas. Eksponuosime ir nepelnytai pamiršto žieminio tautinio kostiumo dalis : megztas pirštines, riešines, kojines, veltas vyriškos skrybėles, kurių autoriai : Dalia ir Robertas Tumynai, Olė Plungienė, Felicija Bogvilienė, Orinta Kazėnienė, Dalia Danilaitienė ir kt. Laimutė ir Zenonas Tomkai, Virginija Norkienė, Genutė Vyšniauskienė ir kt. rodys margučius. Keramikos dirbinius pristatys žemaičiai iš Kuršėnų : Vidmantas Vertelis, Neringa ir Rolandas Pranaičiai, Virgilija Silvestra Šufinskienė, Algimantas Tamašauskas, Rita Alkevičienė ir kt.

Tautodailininkai iš Aukštaitijos krašto ( V.Lietuvninkas, E.Rimdžius, P.Miežis, E.Arbušauskas, B.Gedminas, V.Onaitis ) šiais metais pristato medžio skultūras, kaukes, drožtus šaukštus. Stanislovas Špukas – „Aukso vainiko“ 2015 metų laureatas pateiks geležinių kryžių (saulučių) kolekciją. Šiaulių kraštas garsėja akmentašių – skultorių kūriniais, kurių autoriai Valdas Bandza, Jonas Vaicekauskas, Linas Mockus, Kazimieras Bimba ir kt.

Tikimės, kad parodoje atsiskleis etninių regionų ir meistrų kūrybos identiteto sąvybės. Savita regioninė kultūra ir šiandien verta puoselėjimo. Tai ir darome, rengdami bendras parodas, konferencijas, amatų šventes ir kt. regionus pristatančius renginius. Tuo požiūriu tautodailė atlieka vieną iš svarbiausių meno funkcijų – žmonių suartėjimo ir bendravimo funkciją.

Parodos veikimo laikotarpiu pravesime interaktyvius – edukacinius užsiėmimus, amatų mokymus vaikams, moksleiviams ir visuomenei : juostų vijimo, pynimo, margučių marginimo, sodų varstymo, vėlimo ir kt.

Parodoje dalis autorių pateiks kūrinių kolekcijas respublikiniam konkursui, nominacijai „Aukso vainikas“. Lietuvos nacionalinio kultūros centro komisija išrinks regioninio turo vaizduojamosios, taikomosiosdailės ir kryždirbystės I–III vietos laureatus, kurių darbai bus eksponuojami respublikinėje – konkursinėje parodoje, siekiant aukščiausio įvertinimo ir apdovanojimo „Aukso vainiko“.

Atskirose Dailės galerijos erdvėse surengsime autorines tautodailininkų darbų parodas : technologijų mokytojo, tapytojo Gintaro Daukšo, aukštaitės Irenos Kryžanauskienės audinių, žemaitės Sigitos Damanskienės megztų drabužių ir vytinių juostų.

Parodos sklaida. Pasibaigus parodai Dailės galerijoje, dalis eksponatų (tautinio kostiumo priedai) toliau bus eksponuojami Lietuvos tautodailininkų sąjungos galerijoje Vilniuje, Šiaulių miesto, regiono erdvėse : Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekoje, Joniškio krašto ir istorijos muziejuje, Šiaulių rajono etninės kultūros ir tradicinių amatų centre ir kt.

PARODOS ATIDARYMAS (nuotr. Editos Bačėnės ir Ugnės Liaudanskytės)

Skip to content