Sigitas Prancuitis gimė 1946 lapkričio 20 d. Sovietų Sąjungoje, LTSR. Baigęs Joniškio I vid. Mokyklą, LTSR Valstybiniame Dailės institute įgyjo Tapybos pagrindus. 1974 m. baigęs institutą atvyko dirbti į Šiaulius, kur dėstė tapybą K. Preikšo pedagoginiame institute, Dailės mokykloje. Per savo ilgus darbo metus išugdė daugelį žinomų Šiaulių menininkų.
Dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Rusijoje. Yra sukūręs asambliažų, grafikos, monumentaliosios tapybos darbų. Menininko susidomėjimą kelią ne tik tapyba, bet ir asambliažai, objektai, monumentalūs kūriniai. Sigitas Prancuitis neapsiriboja tik menu, jam įdomi yra istorija ir literatūra.

Skip to content