Sigitas Prancuitis gimė 1946 lapkričio 20 d. Sovietų Sąjungoje, LTSR. Baigęs Joniškio I vid. Mokyklą, LTSR Valstybiniame Dailės institute įgyjo Tapybos pagrindus. 1974 m. baigęs institutą atvyko dirbti į Šiaulius, kur dėstė tapybą K. Preikšo pedagoginiame institute, Dailės mokykloje. Per savo ilgus darbo metus išugdė daugelį žinomų Šiaulių menininkų.
Dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose: Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Švedijoje, Rusijoje. Yra sukūręs asambliažų, grafikos, monumentaliosios tapybos darbų. Menininko susidomėjimą kelią ne tik tapyba, bet ir asambliažai, objektai, monumentalūs kūriniai. Sigitas Prancuitis neapsiriboja tik menu, jam įdomi yra istorija ir literatūra.